Nå får mange lov til å kjøre fortere på norske veier

Det skjer allerede fra i dag.

Nå øker tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t
Nå øker tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t

En fartsgrense er ikke nødvendigvis en fartsgrense. Det har mange som kjører med tilhenger og campingvogn fått erfare.

Her er det nemlig flere særregler, som gjør at du ikke alltid har lov til å kjøre like fort som alle andre ute på veiene.

Her har det blitt jobbet med å få til endringer lenge. Og i dag kommer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med en gladmelding til disse:

Trer i kraft i dag

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Derfor øker vi nå tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t, sier Nygård.

Endringene trer i kraft i dag.

– Dette er en endring jeg vet mange har ventet på. Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge, og mer i pakt med reglene i våre naboland. Høyere tillatt hastighet er denne gang også bra for trafikksikkerheten, fordi reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Det har vært en forutsetning at ulykkesrisikoen på norske veier ikke skal øke, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

Ikke rart kontrollørene reagerte da denne kom kjørende

Svært mange nordmenn har en tilhenger – mange er nok også i tvil om hvor fort de har lov til å kjøre med den.
Svært mange nordmenn har en tilhenger – mange er nok også i tvil om hvor fort de har lov til å kjøre med den.

Kan få kjøre i 100 km/t

Med stadig høyere fartsgrenser på mange veier, har fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn økt. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra.

De nye reglene

  • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
  • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)
Store fartsforskjeller ute i trafikken kan skape skumle situasjoner. De nye reglene for tilhenger-hastighet skal redusere faren for dette.
Store fartsforskjeller ute i trafikken kan skape skumle situasjoner. De nye reglene for tilhenger-hastighet skal redusere faren for dette.

Tilbyr kalkulator

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

For tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav, blant annet til hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. Tilhengere med Tempo 100-bevis vil kunne trekkes i opp til 100 km/t, så lenge kombinasjonen av trekkbil og tilhenger også er egnet for dette. Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Statens vegvesen vil på sine nettsider tilby en kalkulator som gjør det enklere å finne ut om kombinasjonen av bil og henger/campingvogn vil kunne bli godkjent for 100 km/t.

LES MER: Selv med tom tilhenger kan du få saftig bot

Video: Her debuterer en av årets store nyheter i Norge