Nå er dette påbudt i alle nye biler

Målet er å redde mange liv i trafikken.

eCall betyr at bilen selv kan varsle når ulykken har vært ute. Volvo er blant de som er langt framme på teknologien allerede, dette er to velkjente knapper for mange Volvo-eiere.
eCall betyr at bilen selv kan varsle når ulykken har vært ute. Volvo er blant de som er langt framme på teknologien allerede, dette er to velkjente knapper for mange Volvo-eiere.

Nye biler blir stadig mer avanserte. De siste årene har det særlig vært fokus på sikkerhetssystemer som skal forhindre ulykker.

Men når ulykken først er ute i trafikken, kan det være helt avgjørende hvor fort hjelpen rekker fram. I mange tilfeller kan dette bety forskjellen på liv og død.

Nå har det kommet et nytt EU-krav som skal bidra til å få ned varslingstiden til et minimum. Som EØS-land er også Norge omfattet av dette. 31. mars 2018 ble det innført. Nå skal alle nye personbiler som selges i vår del av verden ha installert såkalt eCall.

Redde 2500 liv

Dette systemet skal sørge for at bilen selv automatisk kontakter nærmeste alarmsentral ved en ulykke. eCall sender da også informasjon om hvor bilen befinner seg, slik at hjelpen kan komme raskest mulig fram.

Flere biler har allerede en tid hatt innebygget kommunikasjonsutstyr som varsler nødetatene. Erfaringene fra dette er så gode at EU-parlamentet regner med påbudet skal kunne redde 2.500 liv årlig.

Dette kaller vi kostbar krasj

Bilene skal snakke sammen

Teknologien er på mange måter en naturlig forlengelse av muligheter som kommer av utstyr som de siste årene har blitt mer og mer vanlig. Internett-oppkobling og GPS-lokalisering er blant dem.

Det skjer også en rivende utvikling rundt kommunikasjon direkte mellom bilene, slik at en kan unngå farlige situasjoner som sjåførene ikke er oppmerksomme på.

Øker prisen

Her kommer også utviklingen rundt selvkjørende biler inn. En rekke produsenter har kommet langt på dette området, og det gjøres tester over hele verden. Samtidig er man avhengig av myndighetene for på plass tilstrekkelig regelverk.

I utgangspunktet er det kalkulert at det nye eCall-systemet i gjennomsnitt vil øke prisen på hver nybil med en snau tusenlapp. Men er det nok også grunn til å vente at teknologien blir rimeligere etter hvert som volumet av biler som bruker den øker.

Krasjet med "halvt" sikkerhetsbelte – får erstatning på 82 millioner

Se video: TPMS er et annet ganske nytt påbud