Nå er det parkeringsbøter vi klager mest på, ifølge Forbrukerrådet. Illustrasjonsfoto: Frank Williksen.
Nå er det parkeringsbøter vi klager mest på, ifølge Forbrukerrådet. Illustrasjonsfoto: Frank Williksen.

Nå er det parkering vi klager mest på

Kan du de nye reglene?

Tror du at bruktbilkjøp fortsatt er det vi nordmenn er mest misfornøyde med og klager mest på? Da tror du feil. Riktignok er det fortsatt mange som klager på bruktbilen de har kjøpt, men nå er det parkering som har inntatt klagetoppen, og det med god margin, ifølge Forbrukerrådet.

I 2017 ble det nemlig registrert hele 5.369 klager på parkering. Dette utgjorde mer enn halvparten av alle klager på biltilknyttede kostnader som forbrukerorganisasjonene mottok dette året.

Klager knyttet til bruktbil kom nest høyest i sektoren, med 3.076. De fleste av disse klagene (2.058) gikk til Forbrukerrådet, og av disse igjen gikk 709 klagesaker videre til avgjørelse i Forbrukerklageutvalget.

Parkeringsgebyrene irriterer

Likevel er det altså parkering vi klager mest på, og parkeringsklagenemnda behandler omtrent dobbelt så mange klager som den neste nemnda på listen, flyklagenemnda, og like mange klager som hele boligområdet til sammen, fremgår det av «Forbrukertrender 2018, del 2 Samlet klagestatistikk».

En av årsakene til veksten i antall parkeringsklager er at det blir flere og flere biler, og færre og dyrere parkeringsplasser. Mange er dessuten spesielt irritert over parkeringsgebyrene.

Det er mange som mener at den gule lappen er feilaktig ilagt. Foto: Frank Williksen.
Det er mange som mener at den gule lappen er feilaktig ilagt. Foto: Frank Williksen.

Slik skal ny teknologi gjøre det mye enklere å finne parkering

Flest klager på de store

Parkeringsklagenemnda behandler hovedsakelig klager på plassering av billett eller parkeringstillatelse, skilting og oppmerking av parkeringsområder og lignende spørsmål. Spesielle og nye utfordringer for nemnda er ny teknologi for betaling og registrering av parkering, foruten tastefeil ved mobilbetaling.

– Flest klager er det de store selskapene som får. Det dukker dessuten jevnlig opp mindre selskaper som får uforholdsmessig mange klager, uten at jeg har konkrete tall på dette, forteller juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Mest vanlig: Billetten blåser bort

– Hva klager vi mest på?

– Hovedårsaken til klager, er at kunden har fått gebyr som følge av «ikke synlig billett». Dette utgjør alene nesten 42 prosent av klagene. Nærmest deretter av enkeltårsaker, følger feilregistreringer i parkeringsapplikasjon med 12,5 prosent.

– Hvilke tabber gjør vi oftest selv?

– De vanligste er parkering utenfor oppmerket område, at billetten blåser bort når vi lukker døren, og tasting av feil sonenummer i parkeringsapplikasjon, forteller Iversen.

OBS! Her bør du lese det som står med liten skrift

13,9 prosent fikk medhold

– Men er det ikke urimelig at gebyrkrav opprettholdes også når en billett som hadde blåst ned blir dokumentert i ettertid?

– Det er slik at føreren av bilen er ansvarlig for at billetten er synlig. Dermed kan altså vedkommende ilegges et kontrollgebyr om billetten hadde blåst ned, sier Iversen.

– Hvor mange klager får faktisk medhold etter behandling i parkeringsklagenemnda?

– I 2017 fikk 13,9 prosent medhold, mens 2,6 prosent fikk delvis medhold.

– Retter parkeringsselskapene seg etter avgjørelsene i parkeringsklagenemnda?

– De aller fleste avgjørelsene blir fulgt. I 2017 ble én sak anket til tingretten. Alle som driver vilkårsparkering, er underlagt nemndas kompetanse.

Full krangel om P-bot - så kom et anonymt brev i posten

Litt tid å gå på

Etter dagens regler kan det ikke ilegges gebyr før det har gått fem minutter etter at parkeringsbilletten er utløpt. Dette betyr at det altså ikke kan ilegges for eksempel kontrollgebyr, dersom den som har parkert uheldigvis kommer tilbake til bilen noen få minutter for sent.

Den som parkerer, skal også ha en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges kontrollgebyr. Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge gebyr mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale, understreker Thomas Iversen.

Nei, det er ikke likegyldig hvordan du parkerer bilen

SLIK ER REGLENE

Dette er noen av de viktigste endringene som kom med de nye parkeringsreglene:

  • Gebyrene er nå de samme på offentlige og private parkeringsplasser.
  • Du kan ikke ilegges gebyr tidligere enn 5 minutter etter at parkeringstiden har utløpt.
  • Du kan ikke ilegges gebyr når du står i kø ved automat for å betale.
  • De fleste overtredelser koster nå 600 kroner.
  • Ulovlig parkering på HC-plass koster 900 kroner.
  • Glemmer du å trekke billett på gratisparkering (for eksempel på kjøpesenter) er gebyret for dette nå 300 kroner.
  • Hver enkelt kommune avgjør nå om elbiler skal kunne parkere gratis eller ikke.

Bråbrems med nye - og med slitte dekk: Sjekk forskjellen!