Ny regler for EU kontrollen vil gjøre det både dyrere og vanskeligere å få bilen godkjent fra 1. januar. Illustrasjonsbilde.
Ny regler for EU kontrollen vil gjøre det både dyrere og vanskeligere å få bilen godkjent fra 1. januar. Illustrasjonsbilde.

Nå blir EU-kontrollen strengere – og dyrere.

Nye regler og flere kontrollpunkter fra nyttår

Har du en gammel og halvskral bil? Da kan hverdagen bli tøffere for både deg og bilen.

Biler som er eldre enn fire år skal inn til Periodisk kjøretøykontroll (PKK) – eller EU-kontroll som det ofte kalles på folkemunne – annet hvert år.

Målet med kontrollen er å sikre at norske biler er innenfor et minimum av trafikksikkerhet.

Fra og med 01.01.2014 kommer en ny og oppdatert utgave av kontrollskjemaet verkstedet skal gå gjennom før bilen din kan bli godkjent. Det innebærer blant annet flere kontrollpunkter.

Derfor kan du ikke alltid stole på EU-kontrollen


2014 et mellomår

Dette er ett ledd i en to-trinns endring. For 2014 blir det en justering. Så kommer et helt nytt regelverk i 2015.

– Bakgrunnen er at EU har kommet med et nytt regelverk. Det har Norge besluttet å vente med å innføre til 2015, men for å allikevel tilfredsstille minimumskravet i det nye direktivet blir det altså et "mellomår" i 2014, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Den gamle forskriften vedrørende PKK er noe utdatert i forhold til den voldsomme teknologiske utviklingen som har vært på biler den siste tiden, forklarer han videre.

– Det innføres blant annet kontroll av elektroniske sikkerhetssystemer som elektronisk stabilitetskontroll og airbag som vi ikke har hatt tidligere. Kontrollen blir også utvidet i forhold til avgass, støy og lekkasjer.

– Derfor er det de med litt nyere biler som nok vil merke mest forskjell, i alle fall på akkurat dette.

EU-kontrollen ble som en dødsdom for bilen

Godkjent sist gang – men ikke nå

En del bileiere vil nok også kunne forundre seg over at feil som ikke ble kommentert ved siste EU-kontroll, nå blir notert som både 1-er og 2-er feil.

Grunnen er rett og slett at forskriften ikke oppdatert nok til å fange opp dette tidligere. Man har ikke hatt juridisk dekning for å gi mangel på dette.

Men også de med eldre biler kan få ny utfordringer.

– Ja, blant annet dette med rust har tidligere vært en litt «ullen» greie. Dette vil nå bli skjerpet. Det samme vil komme til å skje med ettermonterte xenonlys som lenge har vært en rød klut.

– Det samme også med ombygde biler, forteller Benny.

Kontrollene vil bli med andre ord bli mer omfattende og dermed ta lengre tid for verkstedene som utfører den.

Det vil dermed etter alt å dømme også bli dyrere for deg som kunde å utføre kontrollen.

Les også: Sparte 15.000 på EU-kontroll