Frem til nå har elbilene hatt fritak for omregistreringsavgift. Det er slutt om noen få dager.
Frem til nå har elbilene hatt fritak for omregistreringsavgift. Det er slutt om noen få dager.

Nå blir det avgift også for brukte elbiler

Innføres fra 1. mai.

Avgiftsfritak og en rekke brukerfordeler har vært avgjørende for å få fart på elbilsalget i Norge. Disse virkemidlene har da også hatt solid effekt. Så langt i år står elbilene for over 80 prosent av nybilsalget her hjemme. Det er et unikt høyt tall, ingen andre land er i nærheten av oss her.

Men nå strammes det gradvis inn for elbilene. Adgangen til kollektivfelt har blitt redusert flere steder, parkering er ikke lenger like gunstig som før og også gjennom bomringene har det blitt dyrere å kjøre elbil.

Mye tyder på at elbilene snart også blir dyrere å kjøpe. Etter alt å dømme blir det innføring av moms fra årsskiftet.

Måtte avklares først

Nå kommer det også omregisteringsavgift på brukte elbiler. Så langt har disse vært fritatt for dette. Men fra 1. mai må de som kjøper brukt elbil punge ut.

De slipper riktignok billigere unna enn de som kjøper biler med andre drivlinjer. I forbindelse med Statsbudsjettet for 2022 vedtok nemlig Stortinget at det skulle innføres omregistreringsavgift på person-, vare- og lastebiler mv. som kun benytter elektrisitet til fremdrift, med en sats på 25 prosent av satsen for øvrige personbiler.

Avgiften trådte ikke i kraft fra 1. januar i år, fordi endringene i avgiften måtte avklares med EFTA’s overvåkingsorgan ESA. ESA har nå gitt sin godkjenning, og Finansdepartementet har besluttet at avgiften skal innføres fra og med 1. mai.

Moms på elbil kan gi «kontantstøtte» på 150.000 kroner

Nissan Leaf er elbilen det er flest av på bruktmarkedet i Norge. Nå må du betale omregisteringsavgift hvis du går for en av disse.
Nissan Leaf er elbilen det er flest av på bruktmarkedet i Norge. Nå må du betale omregisteringsavgift hvis du går for en av disse.

Flere har vært kritisk

De digitale selvbetjeningssystemene for betaling av omregistreringsavgift vil bli oppdatert med de nye satsene fra samme dato.

NAF er blant dem som har uttalt seg kritisk til dette:

– Folk flest kjøper bruktbil. Mange venter nå på en brukt elbil som passer for dem. For å få et så oppegående bruktmarked for elbiler som mulig bør regjeringen derfor droppe planene, har myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF tidligere uttalt.

Norsk elbilforening har også uttalt seg kritisk om innføringen av avgift. Men altså til ingen nytte. Fra 1. mai er dette en realitet.

– Bare rett og rimelig at de som kjøper dyr elbil betaler for seg

Dette koster omregistreringen fra 1. mai:

Registreringsår 2022 – 2019 – 1.670 kroner

Registreringsår 2018 – 2011 – 1.009 kroner

Registreringsår 2010 og eldre – 432 kroner

Video: Denne elbilen venter mange på