Moms på elbil: Vil halvere salget og øke utslippene med 60 prosent

Elbilforeningen: – Politikerne må ikke ødelegge.

Enn så lenge er det fritak for både engangsavgift og moms på elbiler – her representert med Citroën eC4. Men det diskuteres ulike løsninger for å innføre moms. Transportøkonomisk institutt (TØI) har nå publiserte en rapporten som konkluderer med at moms på elbiler vil halvere salget og øke det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler med rundt 60 prosent.
Enn så lenge er det fritak for både engangsavgift og moms på elbiler – her representert med Citroën eC4. Men det diskuteres ulike løsninger for å innføre moms. Transportøkonomisk institutt (TØI) har nå publiserte en rapporten som konkluderer med at moms på elbiler vil halvere salget og øke det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler med rundt 60 prosent.

Det siste året har det vært mye fokus på ordningen som gir elbiler fritak for både engagsavgiften og moms. Dette har utvilsomt vært avgjørende for at elbilandelen av nybilsalget i Norge for første gang var over 50 prosent i 2020.

Men særlig det siste halvannet året, har flere og flere begynt å snakke om å innføre moms på elbiler – og i alle fall de dyreste elbilene.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har nå publisert en rapporten som konkluderer med at moms på elbiler vil halvere salget og øke det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler med rundt 60 prosent.

– Dårlig idè

Rapporten, som TØI har kalt "Bilavgiftenes klimaeffekt", er vann på mølla for Elbilforeningen. De har lenge argumentert for at momsfritaket bør fortsette.

– Rapporten viser hvor ekstremt effektiv klimapolitikk momsfritaket på elbiler er. Forhastet innføring av moms på elbiler er en forferdelig dårlig idé. Det vil øke klimagassutslippene kraftig og hindre oss å nå Norges klimamål, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Topp 3: Dette er elbilene som går lengst – i virkeligheten

"Topp-moms" på dyrere elbiler

Dersom en nøyer seg med å legge moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner, viser rapporten at svikten i elbilsalget blir anslagsvis tre til fire prosent. CO2-utslippene vil da øke med om lag fire prosent.

– Forhastet innføring også av toppmoms på elbil vil dessuten særlig svekke konkurransen til de elbilene som konkurrerer med de tyngste og mest forurensende fossilbilene, advarer Bu.

Du må bare smile når du ser denne elbilen

Trenger flere klimakutt

Hun understreker at det er et kraftig varsko at selv innføring av toppmoms over 600.000 kroner vil gi nedgang i elbilsalget og øke utslippene,

- Det er stikk i strid med både klimamål og politiske ønsker.

Stortinget behandler nå klimameldingen og leter etter flere klimakutt for å nå klimamålene Norge har satt seg.

- Nå må Stortinget ha is i magen og vente med forsiktig innfasing av moms på elbiler til man er sikker på at dette ikke ødelegger for klimamålet om 100 prosent elbilsalg i 2025, sier Bu.

Peder (26) takker Teslaen for at han er i live

– Politikerne må ikke ødelegge

Norsk elbilforenings råd er at man først må styrke miljøprofilen på engangsavgiften på forurensende biler.

– Videre må man tette skattehullet som gjør at elbil konkurrerer dårligere i leasing, før man vurderer hvordan man forsiktig kan fase inn moms på elbiler. Det er viktig at politikerne ikke ødelegger Norges elbilsuksess med forhastet innføring av avgift på elbiler, sier Christina Bu.

– Jeg sparer og sparer på strømmen, likevel ser det umulig ut

Video: Disse elbilene har flest barnesykdommer:

Et sammendrag av rapporten fra Transportøkonomisk institutt kan leses her