Mener regjeringen gambler med elbilpolitikken

Bellona, Zero og Elbilforeningen går sammen i uttalelse.

Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.
Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.

Fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett fører sjelden til de store bølgene. Men i år vakte regjeringens forslag om å innføre moms på elbil stor oppsikt.

Dette er et brudd med en langvarig elbilpolitikk – som har vist seg å være svært effektiv. Med null moms og heller ingen øvrige avgifter, har elbilene vært relativt sett vært mye gunstigere å kjøpe enn biler med bensin- og dieselmotor. Det har da også gitt rekordsalg.

Elbilandelen av nybilsalget har økt år for år og er så langt i 2022 på over 80 prosent.

– Ikke mot innfasing av moms

Innføringen av 25 prosent moms på alle elbiler har møtt motbør fra flere hold. Nå går Bellona-stifter Frederic Hauge, leder for Zero, Sigrun Aasland, og Christina Bu fra Elbilforeningen sammen for å rette en kraftig advarsel:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la forleden frem revidert nasjonalbudsjett.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la forleden frem revidert nasjonalbudsjett.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

− Regjeringens forslag til ny elbilpolitikk er gambling med en av Norges mest suksessrike klimasatsinger. Nå som vi er i ferd med å lykkes med å elektrifisere alle nye personbiler, vil regjeringen kaste det hele over bord og eksperimentere med en ny strategi, sier de i et felles utspill

− Dette handler ikke om at vi er mot innfasing av moms på elbil, slik noen forsøker å skape inntrykk av. Men vi vil sterkt fraråde regjeringen å innføre en subsidieordning. Innfør heller moms gradvis og start forsiktig i 2023, sier de.

Her sprakk nyheten: Vil innføre moms på alle elbiler

Vinneroppskrift

De tre peker på at andre land har forsøkt direkte subsidie- og støtteordninger til elbilene gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettene. Felles for alle forsøkene er at ingen har oppnådd like høye elbilandeler som Norge.

Fra flere hold har det blitt uttrykt usikkerhet rundt selve kontantstøtte-ordningen. At den fort kan reduseres, eller helt falle bort. Det vil kunne gi betydelige konsekvenser for de rimeligere elbilen.

Den norske modellen med å gjøre elbilene konkurransedyktige gjennom avgiftssystemet har vært en vinneroppskrift, fastslår de tre organisasjonene:

Elbilene går sin seiersgang på det norske markedet. Så langt i år er markedsandelen på over 80 prosent.
Elbilene går sin seiersgang på det norske markedet. Så langt i år er markedsandelen på over 80 prosent.

Ingen Porsche-skatt

− Elbilpoltikken har fungert fantastisk. Vi som har jobbet for og elsket elbilpoltikken i flere tiår skjønner at tiden har kommet for å fase inn moms, men da må man unngå å kødde det til. Man kan ikke kaste den norske suksessoppskriften i klimapolitikken over bord, uttaler stifter av Bellona, Frederic Hauge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum argumenterte med at de som har råd til å kjøpe Porsche også har råd til å betale moms da han la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett nylig. De tre organisasjonene mener det er en bevisst avsporing fra regjeringen å snakke om luksusbiler.

− Elbilpolitikken må utformes helhetlig, og ikke avspores til å handle om noen få luksusbiler. Vi har ikke noe imot at det nå blir noe moms på elbiler, også de dyre. Men elbiler må alltid vinne over de forurensende bilene, sier leder for Zero, Sigrun Aasland.

Slik strammes det inn også for brukte elbiler

Tesla var første ute – nå har Porsche Taycan blitt et aldri så lite symbol på de dyrereste elbilene.
Tesla var første ute – nå har Porsche Taycan blitt et aldri så lite symbol på de dyrereste elbilene.

Bra for fossilbilene?

Opprinnelig var signaler fra regjeringen at ingen biler under 600.000 kroner skulle bli dyrere. Nå er denne grensen altså nedjustert.

− Gjennom en subsidiestrategi frykter vi at man får en for rask nedtrapping av virkemiddelet for å velge elbil, og at fossilbilene fort vinner terreng igjen. I stedet for full moms som skal kompenseres med subsidier, bør man vedta en forpliktende opptrapping. Vi må sikre at vi når målet som er vedtatt enstemmig på Stortinget: I 2025, og hvert eneste år etterpå, skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie, sier Bu.

Organisasjonene minner om at Norge må ta store kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren. For hver eneste elbil som erstatter en forurensende bil, kutter man anslagsvis to tonn CO2 hvert eneste år.

Nå blir det et rush for å kjøpe dyr elbil uten moms

Video: Her er en av bilene som kan bli mye dyrere fra årsskiftet