Meldte samme skade til tre forsikringsselskap – da ringte varselbjellene

Nå har bileieren vært i retten.

SKADEUTSATT: Etter at det hadde blitt utbetalt to skadeoppgjør for samme bil på under et halvt år, fattet forsikringsselskapet mistanke da skade nummer tre ble meldt inn. Det endte med at BMW-eieren ble tiltalt – og nå er dømt til fengelsstraff. Illustrasjonsfoto.
SKADEUTSATT: Etter at det hadde blitt utbetalt to skadeoppgjør for samme bil på under et halvt år, fattet forsikringsselskapet mistanke da skade nummer tre ble meldt inn. Det endte med at BMW-eieren ble tiltalt – og nå er dømt til fengelsstraff. Illustrasjonsfoto.

Bileiere som forsøker å svindle forsikringsselskapet sitt har vært et problem i mange år. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene her til lands gjelder bilforsikringer. Det viser tall fra Finans Norge.

Nylig møtte en BMW-eier i Trøndelag tingrett, tiltalt for nettopp forsikringssvindel. Konkret ved at han hadde forsøkt å få erstatning for samme skade, hos forskjellige forsikringsselskaper.

Den aktuelle bilen var først registrert på en bekjent av mannen. I oktober 2021 utbetalte forsikringsselskapet If et skadeoppgjør på om lag 60.000 kroner for en såkalt autovernskade på bilen.

Fattet mistanke...

Så ble bilen registrert på mannens samboer. I januar 2022 innleverte han en skademelding til Gjensidige AS for skader på bilens høyre forside og fikk utbetalt 91.000 kroner i skadeoppgjør.

Deretter ble bilen forsikret i Storebrand. 2. juni 2022 var det så klart for ny skademelding.

BMW-eieren opplyste da at at en ukjent person hadde kjørt på den parkerte bilen og beskrev skaden slik: «Riper i lakken, lakkskader med karosseriskade og lykten». Han svarte samtidig «nei» på spørsmålet: «Var det ytre ureparerte skader på kjøretøyet før hendelsen?».

Hos Storebrand var det imidlertid noen som fattet mistanke. Med grunnlag i bilens skadehistorikk ble saken oversendt til dere utredningsavdeling som igangsatte nærmere undersøkelser. Bilens skader ble samtidig taksert og det ble lagt til grunn at reparasjonskostnadene for de sist innmeldte skadene ville beløpe seg til 92.023 kroner.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

UNDERSØKE NÆRMERE: Hvis forsikringsselskapet mistenker at noe ikke stemmer i en skadesak, har de mange måter å komme til bunns i det på. Illustrasjonsfoto.
UNDERSØKE NÆRMERE: Hvis forsikringsselskapet mistenker at noe ikke stemmer i en skadesak, har de mange måter å komme til bunns i det på. Illustrasjonsfoto.

Helt identiske

Dette skriver Tingretten i sin vurdering:

Under Storebrands nærmere undersøkelser av saken ble det gjennomført flere samtaler med både tiltalte og hans samboer. Forsikringsselskapet innhentet en vurdering fra ingeniørfirmaet Rekon som ble gitt i oppdrag å analysere takstene og bildene fra de tre forskjellige meldte kollisjonene og bedt om å vurdere om noen av skadene gikk igjen.

Av Rekons konklusjon fremgår at BMW-ens skader ikke stammer fra en kollisjon med autovern slik føreren forklarte etter skade 1 og at skadene som ble presentert etter skade 1 går igjen i begge de to neste innmeldte skadene. Det fremgår videre av rapporten at det i anledning skade 2 ble presentert et noe utvidet skadebilde i forhold til skade 1 (blant annet er lykten og pansertuppen skadet ved slagskader) og at skadene som ble presentert etter skadetilfelle 3 fremstår helt identiske som skadene etter skadetilfelle 2.

Tente på sin egen bil

UTSTRAKT: Svindel med bilforsikring er dessverre et betydelig problem. En gjenganger er biler som blir dumpet i sjøen og så meldt stjålet. Foto: NTB.
UTSTRAKT: Svindel med bilforsikring er dessverre et betydelig problem. En gjenganger er biler som blir dumpet i sjøen og så meldt stjålet. Foto: NTB.

Endret forklaring

Det hører med til saken at eieren påsto at bilen hadde blitt reparert i Polen etter skade nummer to. I hele prosessen fremholdt han at det ikke var noen ureparerte skader på bilen da ny skade ble påført bilen i juni 2022.

Under hovedforhandlingen endret han imidlertid sin forklaring. Her erkjente han at skadebildet på bilen ser relativt likt ut i januar og i juni 2022. Samtidig forklarte han at det ikke ble foretatt lakkeringsarbeider i Polen og at dette medfører at skadebildet fortoner seg ganske likt ved de to siste skadetilfellene. Han fremholdt fortsatt at det var riktig av ham i skademeldingen til Storebrand å opplyse at det ikke var ureparerte skader på bilen forut for skaden i juni 2022, idet lakkeringsskader ikke var å anse som «skader» etter hans vurdering.

Dette fikk han imidlertid ikke gehør for i retten. I stedet ble mannen dømt for forsikringsbedrageri.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

36 dager i fengsel

Dette kan vi lese i dommen:

I herværende sak er det tale om et tilfelle av forsikringsbedrageri på like i overkant av 90.000,-. I tillegg til beløpets størrelse, tilsier også forsikringssvindelens planmessige preg og tiltaltes utviste skyld, at straffen utmåles i form av ubetinget fengselsstraff. Det foreligger ingen tilståelse, rehabiliteringssituasjon eller andre formildende omstendigheter i saken som tilsier anvendelse av samfunnsstraff. Straffen fastsettes til fengsel i 36 dager.

Mannen må også betale erstatning til Storebrand Forsikring på 22.350 kroner, for kostnader til utredning av bedrageriet. I tillegg ble han idømt saksomkostninger på 3.000 kroner.

Flere svindelsaker

Elin Spjelkavik leder skadeoppgjør i Storebrand. Hun forteller at antall svindelsaker i bransjen økte med sju prosent i fjor:

– Vi er bekymret over at det ser ut til å bli enda flere svindelsaker i år. Så langt har Storebrand forsikring opplevd 25 prosent økning i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Vi er bekymret for at økningen kan henge sammen med at stadig flere sliter med privatøkonomien, med stigende renter og høye strømpriser, mat og drivstoff som øker drastisk. Samtidig forsøker stadig flere å svindle på forsikringene sine, typisk på bil-, innbo-, reise- eller husforsikringen. Vi ser også tegn på en voksende ukultur blant yngre mennesker som er mer tilbøyelige til å plusse på kravet, og vi frykter at vi har fått en ukultur generelt der det har blitt mer sosialt akseptert å lyve eller overdrive når man melder inn en forsikringssak. For eksempel velger du å melde mobilen din stjålet, når du egentlig mistet den i vannet, sier Spjelkavik.

FLERE PRØVER SEG: Elin Spjelkavik er leder skadeoppgjør i Storebrand. Hun forteller at antall svindelforsøk har økt betydelig i år. Foto: Thor Erik Skarpen
FLERE PRØVER SEG: Elin Spjelkavik er leder skadeoppgjør i Storebrand. Hun forteller at antall svindelforsøk har økt betydelig i år. Foto: Thor Erik Skarpen

Går ut over fellesskapet

– Hvordan avslører dere svindlerne?

– I Storebrand jobber vi aktivt med å avdekke forsikringssvindel. Vi har egne svindeljegere som undersøker forsikringssaker for mulig svindel, og interne systemer som hjelper oss i å velge ut saker som bør sjekkes for mulig svindel. Skadefrekvens er en av mange faktorer, og forsikringsbransjen har også et sentralt skaderegister som gjør at vi får melding om eventuelle saker som forsøkes dekkes dobbelt eller trippelt som i denne saken. Storebrand har ansatt flere svindeljegere den siste tiden, og vårt maskinelle «svindelfilter» har blitt stadig mer treffsikkert og avdekker dermed mer svindel, sier Spjelkavik.

Hun understreker at forsikring handler om tillit:

– Våre kunder betaler for at vi skal dekke dem når ulykken rammer og det oppdraget tar vi seriøst. De skal være trygge på at vi sikrer deres verdier, og vi har som mål å ha markedets mest fornøyde kunder. En skadesak i Storebrand skal derfor gå raskt, smidig og oppleves enkel. Da må også vi ha tillit til våre kunder slik at tilliten går begge veier. Når noen prøver å bryte den tilliten, går det ut over fellesskapet fordi forsikringene for deg og meg som er lovlydige blir dyrere. Hvis du blir tatt for svindel vil du miste ethvert erstatningskrav i forbindelse med hendelsen. Du blir også sagt opp som kunde i selskapet, og blir som hovedregel politianmeldt og vil da risikere å få en straffesak på rullebladet ditt, avslutter Elin Spjelkavik.

LES MER: Arrangerer jukse-kollisjoner for å svindle på forsikringen

Video: Raner traileren på motorvei – i 80 km/t