Kraftig økning i antallet elbiler gjør at det kan være mange om beinet på ladestasjonene.
Kraftig økning i antallet elbiler gjør at det kan være mange om beinet på ladestasjonene.

Mange vil ha ladeplikt for elbilene

Nå begynner det å bli trangt om plassene.

Antallet elbiler i det norske markedet har eksplodert de siste årene. Det gjør at trengselen på ladeplassene har økt kraftig. 

Her er ikke utfordringen bare at flest mulig skal få ladet. Det har også blitt et problem at mange bruker ladeplassene som ren parkeringsplass, uten å lade. Dermed blokkerer de for dem som virkelig trenger mer strøm på batteriene. 

Bedre verktøy

Dette er noe som engasjerer sterkt blant elbileierne. Nå viser det seg at 50 prosent av spurte elbilister mener ladeplikt er et bedre verktøy for å begrense unødig bruk, enn betaling.

Spørsmålet «bør det innføres betaling for normallading på offentlige ladeplasser for å begrense unødig bruk?» ble stilt i spørreundersøkelsen "Elbilisten 2015". Bak denne står Norsk elbilforening.

Denne dingsen løste et stort ladeproblem

Betaling?

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening.
Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Det er mangel på ladeplasser, og vi trenger mange flere. Derfor må de eksisterende utnyttes på en best mulig måte, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen, i en pressemelding.

3.831 av de 7.780 spurte i undersøkelsen så det på samme måte, og bekreftet samtidig at de ønsker ladeplikt, framfor betaling for lading.

Betaling er likevel ikke uaktuelt: 1.367 (18 prosent) mener betaling er et godt tiltak for å begrense misbruk av ladeplasser, mens 1.554 (20 prosent) svarer «nei». De siste 11 prosentene valgte «vet ikke».

Elbilen gikk for kort, kjøper fikk igjen pengene

Eget skilt

Elbilforeningen tilbyr for øvrig et eget skilt som sørger for for ladeplikt på ladeplasser.
Skiltet kan være relevant på ladestasjoner i borettslaget/sameiet, på handlesenteret, på hotellet, i parkeringshuset eller andre steder.

Skiltet monteres der man  ønsker å reservere en P-plass med ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider, og har den viktige nyansen «ladende motorvogn».

Altså er det ikke snakk om å parkere uten å lade på P-plasser der skiltet er montert. Elbilen må være tilkoblet.

Se: Elbil-suksessen har fått en storebror!

Ikke bare parkeringsplass, mange mener at man også må lade for å få stå her. Foto: Scanpix.
Ikke bare parkeringsplass, mange mener at man også må lade for å få stå her. Foto: Scanpix.

Nektet Tesla å selge biler, så grep en politiker inn