Dårlig syn er årsak til en rekke ulykker i trafikken, derfor etterlyser også mange obligatoriske synstester.
Dårlig syn er årsak til en rekke ulykker i trafikken, derfor etterlyser også mange obligatoriske synstester.

Mange lager farlige situasjoner – uten å vite det selv

Her er det sannsynligvis store mørketall.

Hele fire av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av dårlig syn.

Dette viser en undersøkelse YouGov har gjort for Norges Optikerforbund.

Forbundet etterlyser nå obligatoriske synsundersøkelser for bilførere.

Statens vegvesen bekrefter problemet:

– Det er all grunn til å anta at dårlig syn er direkte årsak, eller en medvirkende faktor, til veitrafikkulykker i Norge. Synet er den viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken. Det er ikke uten grunn at det står på førerkortet om du trenger briller eller ikke for å kunne kjøre bil, sier Guro Ranes, som er trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.

Flere omkomne

Det finnes ikke sikre tall for hvor mange trafikkulykker som skjer på grunn av dårlig syn i Norge.

I Storbritannia er det annerledes. Her blir syn kartlagt som faktor for trafikkulykker, i motsetning til her i landet. I følge RAC - det britiske motsvaret til NAF - fører trafikkulykker forårsaket av dårlig sjåførsyn til 2.900 dødsfall eller personskader årlig.

– Regner vi om de britiske tallene til norske forhold, finner vi at fem personer omkommer eller skades alvorlig på grunn av dårlig syn i trafikken i Norge årlig. Dette viser hvor viktig god øyehelse er for å forhindre trafikkulykker, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Brilleslurv skaper ulykker i trafikken

Mister informasjon

Dårlig syn i trafikken er spesielt farlig når det er mørkt og dårlig sikt, eller ved kompliserte situasjoner der mye informasjon må tas imot og bearbeides på kort tid.

– Sjåfører risikerer å overse fotgjengere, ikke oppdage kryssende kjøretøy i veikryss, eller å lese skilt feil og "miste" viktig informasjon.

Dersom du mistenker at du har dårlig syn, bør du gå til optiker eller øyelege for å få sjekket synet, sier Guro Ranes.

Nesten halvparten innrømmer at de sliter i trafikken

Ingen krav til synsunderskelse

Fra du tar førerkort og helt til du passerer 75 år er det ditt eget ansvar å følge opp synet. Først etter fylte 75 år kreves det obligatorisk legesjekk for å få beholde førerkortet videre.

– Du kan faktisk kjøre bil i flere tiår uten å være innom helsepersonell. Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har satt krav til obligatorisk synsundersøkelse gjort av helsepersonell for å fornye eller ta førerkort. Dette bør innføres snarest, mener Haugo.

Overvurdering av eget syn

I den norske spørreundersøkelsen svarer en av ti at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av sitt eget dårlige syn. Samtidig forteller tre av ti ti at de har opplevd det samme på grunn av andres dårlige syn.

Dette kan bety at folk ikke selv innser at de har behov for en sjekk av synet.

– Vi har en tendens til å overvurdere eget syn og undervurdere andres, noe som gjenspeiles i undersøkelsen. Det er en risiko i trafikken at vi i Norge har et system som stoler veldig mye på enkeltmennesker, sier Hans Torvald Haugo.

Slik er de nye reglene for førerkortet ditt

Se video: Her går det galt, i bare 70 km/t