Mange kjører ulovlig med tilhenger

Kan du reglene her?

Kjører du med tilhenger - da er du også ansvarlig for å sette deg inn i reglene som gjelder på dette området.
Kjører du med tilhenger - da er du også ansvarlig for å sette deg inn i reglene som gjelder på dette området.

Reglene for kjøring med tilhenger ble endret for en tid tilbake - også på dette området er det EU-regler som dikterer hvordan vi har det her i Norge.

Med dette har det også oppstått en god del usikkerhet rundt hva man egentlig har lov til og ikke. 

Vet du hvor tung tilhenger du egentlig kan trekke med din bil og ditt førerkort uten å bryte loven? Som sjåfør er det din plikt å sette deg inn i dette.

Nå kommer nye regler for kjøring med tilhenger

Vokst opp med tilhenger

– Når du skal kjøre med tilhenger må du sjekke både førerkort og vognkort for å kjøre lovlig. Mange vet ikke at de kjører ulovlig, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Vi nordmenn har vokst opp med tilhengere. Mange har enten en båthenger, tilhenger eller campingvogn stående som blir brukt i korte perioder i året. Vi ser dessverre at det er mye ulovlig kjøring med tilhengere på norske veier, sier Engebretsen, i en pressemelding.

Tilhengeren kostet ham førerkortet

Totalvekten

Hvor tung kan så hengeren være?

Hvis du har vanlig førerkort klasse B er utgangspunktet at bilens totalvekt pluss tilhengerens totalvekt, ikke skal overstige 3.500 kilo.

Førerkortforskriften sier at hengerens totalvekt ikke skal overstige 750 kilo med klasse B, men sier samtidig at man kan kjøre med en tyngre henger så lenge totalvekten ikke overstiger 3.500 kilo.

Husk hastigheten

– Det enkleste er derfor å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 3500 kilo. På vegvesen.no finner du en egen tilhengerkalkulator (finnes også som app) der du taster inn bilens registreringsnummer, hengerens nummer og din egen førerkortklasse. Da får du umiddelbart svar på om du kjører lovlig eller ulovlig, sier Engebretsen.

Maksimal fart for bil som trekker henger er 80 km/t, eventuelt maksimalt 60 om hengeren mangler brems. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.
Dette er trafikkregelen du må være Einstein for å forstå