Mange flere vil ha elbil – da får byen et problem

NAF forventer bompenge-trøbbel i Nordens Paris.

BOMSKUDD: NAF mener eksempelet fra Tromsø viser at bompenge-ordningen er utgått på dato.
BOMSKUDD: NAF mener eksempelet fra Tromsø viser at bompenge-ordningen er utgått på dato.

Hvor viktig er egentlig reduserte bompengetakster for at folk skal velge elbil? Ifølge nye tall fra Tromsø kan det se ut til å være svært viktig for mange.

I NAFs trafikkbarometer 2023, som er en undersøkelse utført av Norstat, sier nemlig over halvparten av Tromsø-bilistene at deres neste bil blir en elbil. Det er høyere enn landsgjennomsnittet, og på høyde med tallene i Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Det er samtidig langt flere enn enn hva som var tilfellet ved tidligere undersøkelser. For to år siden svarte for eksempel bare 37 prosent av tromsøværingene det samme. I 2019 var tallet 26 prosent.

Antallet som sier deres neste bil blir en elbil, har dessuten økt mye raskere i Tromsø enn i de andre, nevnte byene. Årsaken er utvilsomt knyttet til at Tromsø fikk bompenger i januar, mener NAF.

– Nå vil folk i Tromsø kjøpe elbil, i mye større grad enn før bompengene kom. Dette viser at bompengefordelen er viktig for bilistene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Var bomfritt: Nå betaler bilistene her nesten mest av alle

Vil skrote hele bompengesystemet

Samtidig advarer NAF om en aldri så liten interessekonflikt mellom bilistene og myndighetene.

I dag er nemlig reglene slik at elbilister aldri skal betale mer enn 70 prosent av ordinær takst.

KRITISK: Nils Sødal og NAF mener det er på høy tid å innføre veiprising og skrote dagens bompengeløsning.
KRITISK: Nils Sødal og NAF mener det er på høy tid å innføre veiprising og skrote dagens bompengeløsning.

I «Bypakke Tenk Tromsø» skal det blant annet legges til rette for bedre forhold for gange, sykkel- og kollektivtransport i byen. Her er det lagt opp til at bompengebidraget skal utgjøre 58 prosent av den totale rammen på 6,5 milliarder kroner.

Hvis flere kjøper elbil i Tromsø, vil dagens bompengeordning føre til at bypakken ikke får inn like mye penger som de har beregnet, frykter NAF.

Sødal mener dette viser en stor svakhet i ordningen.

– Det er en motsigelse mellom byenes behov for penger til kollektivtransport, sykkelveier og veier, og elbilmålene Norge har satt. Det er på høy tid å skrote bompengesystemet, mener Sødal.

En løsning er naturligvis å skru opp taksten til bensin- og dieselbiler. Da kan den også økes for elbilene.

– Det vil føre til at det vil svi mest for bensin- og dieselbilistene. Det er en utvikling vi advarer mot, sier han.

Bompenge-boom: Sjekk den utviklingen!

BLANT DE DYRESTE: Tromsø er nå på syvendeplass på lista over byer der folk betaler mest i bompenger. Foto: Bjørn Eirik Loftås
BLANT DE DYRESTE: Tromsø er nå på syvendeplass på lista over byer der folk betaler mest i bompenger. Foto: Bjørn Eirik Loftås

Ønsker veiprising

NAF har ved en rekke anledninger fremhevet at de heller ønsker et system for veiprising enn dagens bompengefinansiering. Med veiprising menes at istedenfor bompenger, betaler bilistene en pris per kjørte kilometer.

Prisen skal da variere med hvilket tidspunkt man kjører på, hvor man kjører, og hva slags bil man bruker.

Statens vegvesen har uttalt seg positivt til en slik løsning.

– Det er mange som bor og beveger seg innenfor et område uten å passere bomstasjoner, og man kan argumentere med at det ikke er en rettferdig avgiftslegging. I dag har systemet en del gratispassasjerer, sier sjefingeniør Ørjan Tveit ved seksjon ITS Teknologi i Statens vegvesen.

Vegvesenet har blant annet gjennomført et prøveprosjekt med veiprising i Trondheim, der 200 bilister har fått en brikke i bilen som beregnet en pris ut fra kjørelengde og takstsone. Resultatene har ifølge vegvesenet vært positive.

– Statens vegvesen forsker ikke på veiprising primært for å skaffe inntekter, men for å se hvordan vi kan påvirke trafikkvaner og reisemiddelvalg. I tillegg ser vi jo at veiprising vil medføre en omfordeling av kostnader som gjør det mer rettferdig, sier Tveit.

Denne bør du ha i frontruten – ellers kan du miste flere fordeler

Så du forresten denne?