Må ha "stille dager"– reagerer med sjokk, skuffelse og vantro

Norges største Motorsenter står i fare for å måtte innskrenke aktiviteten betydelig.

Rudskogen Motorsenter er Norges nasjonalanlegg for motorsport. Her avvikles også Gatebil-festivaler som trekker titusenvis av besøkende (bildet). Nå står anlegget i fare for å måtte redusere aktiviteten betydelig. Foto: Broom/Scanpix
Rudskogen Motorsenter er Norges nasjonalanlegg for motorsport. Her avvikles også Gatebil-festivaler som trekker titusenvis av besøkende (bildet). Nå står anlegget i fare for å måtte redusere aktiviteten betydelig. Foto: Broom/Scanpix

Siden åpningen helt tilbake i 1990 har Rudskogen Motorsenter opparbeidet seg en spesiell status. I løpet av de 32 årene har det vært arrangert en rekke forskjellige aktiviteter her. Alt fra billøp, historisk racing og ulike trackdays til sykkelritt(!) – svært mange bruker også senteret til opplæring og øvelse. Deriblant mange motorsykkelklubber.

Videre finnes det barnebaner, FMX-område, gokartbane og trailområde her. Det er i særklasse det mest brukte motorsenteret i Norge. Dette er et anlegg med stort spenn og bredde både i aktiviteter og brukere.

Men nå kan det bli store endringer. Statsforvalteren har nemlig endret tillatelsen til Rudskogen Motorsenter på flere viktige punkter med virkning fra 1. januar 2023.

Urealistiske krav

– Det er med sjokk, skuffelse og vantro vi har mottatt brevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor vår tillatelse er blitt innskrenket på en rekke vesentlige punkter.

Det sier Harald Huysman, som er daglig leder i Rudskogen Motorsenter AS på telefon til Broom.no.

Det går primært på to ting. Det ene er støy. Det andre er krav om reduserte åpningstider.

Det ligger inne forslag fra Statsforvalteren om såkalte "Silent days" – altså "stille dager", med krav om at støyen ikke må overskride 85 decibel.

– Dette er knapt nok mulig å overholde med elbil. Det er ikke bare motorstøy vi snakker om – rullestøy fra dekkene mot asfalten generer også lyd. Dermed blir dette svært utfordrende for oss. I ytterste konsekvens må vi holde stengt, forklarer en tydelig oppgitt Huysman.

Mange forbinder Rudskogen med racing, men det er bare en liten del av det som foregår der. Foto: Rudskogen Motorsenter.
Mange forbinder Rudskogen med racing, men det er bare en liten del av det som foregår der. Foto: Rudskogen Motorsenter.

Viktig for opplæring

Han mener konsekvensene av vedtaket er at virksomheten blant annet med å følge opp det viktige arbeidet med Nullvisjonen (ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken), ikke kan gjennomføres slik de og støttespillere ønsker det.

Dette skjer samtidig som vi i 2022 har tidenes ulykkessommer, og hvor nettopp føreropplæring på blant annet Rudskogen Motorsenter er helt sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet, skriver de i en pressemelding.

Videre spiller Rudskogen Motorsenter en helt sentral rolle i utdanning og trening av en rekke «blålys-etater» i beredskapssammenheng i Norge.

Les også: – Porsche og Tesla – de kan ikke sammenlignes

Dette kan vi ikke leve med

– Vi ser av brevet fra Statsforvalteren at spesielt to viktige forhold ikke er hensyntatt i den grad vi og våre støttespillere har argumentert for i tidligere møter.

  1. Statsforvalteren ser nærmest bort fra alle samfunnsnyttige argumenter rundt å ha Rudskogen Motorsenter åpent i det vi ser er viktige tidspunkt for mange av våre brukergrupper
  2. Statsforvalteren utviser betydelig mangel på støyfaglig kompetanse og dokumenterer det i vedtaket vi har mottatt
Dette vedtaket kan vi rett og slett ikke leve med, sier Huysman, som er daglig leder for Rudskogen Motorsenter.
Dette vedtaket kan vi rett og slett ikke leve med, sier Huysman, som er daglig leder for Rudskogen Motorsenter.

– Dette vedtaket kan vi rett og slett ikke leve med, sier Huysman.

Rudskogen Motorsenter er en kommersiell aktør som lever av det de tilbyr sine kunder og brukere.

Innskrenkede åpningstider på kvelder og i helger vil få store konsekvenser. Det er jo da mange kundene har anledning til å komme.

– Det blir på sammen måte som om et alpinsenter må stenge heisene og bakkene på søndager og kvelder. Man behøver ikke mye fantasi for å forstå at det er uheldig. Både for brukerne og eierne. Dette er dramatisk, understreker Huysman.

Han mener vilkårene for endring av tillatelse ikke til stede og knapt forsøkt begrunnet.

– Vi vil nå påklage vedtaket til Miljødirektoratet og be om at klagen gis oppsettende virkning. Videre må vi nok en gang ta kontakt med regjeringen og Stortinget så vel som med norsk idrett, Trygg Trafikk, Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og alle de andre aktørene som er aktive brukere av Rudskogen Motorsenter.

Les også: Dette kan du gjøre selv – og spare mye penger

Opplæring og øvelse i å håndtere bilen er en viktig del av opplegget på Rudskogen Motorsenter. Foto: Rudskogen Motorsenter.
Opplæring og øvelse i å håndtere bilen er en viktig del av opplegget på Rudskogen Motorsenter. Foto: Rudskogen Motorsenter.

Har ikke blitt hørt

– Statsforvalteren har også helt unnlatt å kommentere omfattende innsigelser fra Trygg Trafikk og en rekke andre organisasjoner. Når vi nå er nødt til å gå ut med pressemelding er det også for å informere alle organisasjonene om de uheldige konsekvenser dette vedtaket har for arbeidet med Nullvisjonen og trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, understreker Harald Huysman

Når det gjelder lyd- og støyfaglig kompetanse stiller Rudskogen Motorsenter seg svært tvilende til at Statsforvalteren har hatt tilstrekkelig kompetanse ved utformingen av den nye tillatelsen.

– Derfor har vi også tilbudt hjelp av den fremste ekspertisen i Norge, for å sikre blant annet at støy på bane og effekt hos naboer blir korrekt vurdert. Når vi ser vedtaket og brevet fra Statsforvalteren forstår vi at de faglige innspillene vi har presentert ikke er vektlagt i det hele tatt, avslutter Huysman.

Les også: Dette har ingen gjort på offentlig vei i Norge før

Rudskogen: Her kan du prøve deg som racing-sjåfør. Se video