Bilister som kjører så sakte at det fører til køer er til stor irritasjon, men ifølge ny forskning fører de ikke til flere trafikkulykker. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: Aksjon E 18)
Bilister som kjører så sakte at det fører til køer er til stor irritasjon, men ifølge ny forskning fører de ikke til flere trafikkulykker. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: Aksjon E 18)

Lusekjøring – ikke farlig og ikke ulovlig

Men UP tar førerkorter hvis det går FOR sakte.

Du har garantert vært der – rød i toppen og bannende i frustrasjon over bilisten foran, som snegler seg av gårde, midt i veien og uten å ense køen bak som bare blir lengre og lengre.

Mange av oss mener nok at den typen atferd i trafikken er minst like farlig som å kjøre for fort. Men nå kommer det forskning som tilbakeviser dette.

Og dermed kan det se ut som vi må skrinlegge en av de mest seiglivede mytene innen bilkjøring.

LES OGSÅ: Tatt i laserkontroll – for å kjøre for sakte

Få ulykker

Det er Statens väg- og transportsforskningsinstitut (VTI) i Sverige som nylig presenterte oppsiktsvekkende informasjon om dette fenomenet.

Det er nemlig i hovedsak ulykker relatert til forbikjøringer som gjør at det å kjøre for sakte kan være farlig.

Men statistikken viser nå at kun tre prosent av ulykkene kan relateres til slike forbikjøringer.

LES OGSÅ: Her er politiets nye superlaser

– Ikke farlig å kjøre litt saktere

– Man kan ikke gå ut og si at det er ufarlig å kjøre sakte på motorveien, men vi kan konstatere at det ikke er farlig å kjøre litt saktere enn andre, sier Anna Vadeby, en av forskerne hos VTI, til Göteborg Posten.

Det er heller ingen bøtesatser for det å kjøre for sakte i trafikken.

Kan bli anmeldt

Politioverbetjent, John Trygve Rønning, som nå kjører sivil videobil i hele Buskerud fylke og Asker og Bærum politidistrikt er imidlertid nøye med å påpeke at de som kjører sakte har et ansvar.

– De kan nemlig bli anmeldt og straffet for slik kjøring likevel. Ifølge veiloven paragraf 3 heter det blant annet at du skal kjøre på en måte som ikke er til hinder for andre, sier han.

LES OGSÅ: Hvor mye straff får jeg for å sage ned en fotoboks?

Eldre er gjengangere

Rønning har selv stoppet bilister som har kjørt for sakte, og i noen tilfeller beslaglagt førerkortet.

– En del av dem som kjører sakte er gjerne eldre mennesker. I noen tilfeller er de ikke lenger skikket til å kjøre bil lenger, for eksempel fordi synet er blitt for dårlig.

Mange som ser dårlig har også en tendens til å kjøre i fartsgrensa på strekkene, men veldig sakte i svingene. Denne typen rykk og napp-kjøring gjør det naturligvis vanskelig å kjøre forbi på egnede steder.

– Vis tegn til at du vil forbi

Det er sjelden at bilister som kjører litt for sakte blir stoppet av UP. Rønning er imidlertid sikker på at det er mange som irriterer seg over sinker i trafikken uten å ta kontakt med politiet.

– Det gjelder nok aller helst vogntog, bobiler eller biler med campingvogn på slep.

– Hva bør folk gjøre hvis de befinner seg bak en sinke, og blir skikkelig utålmodig?

– Da skal en vise tegn til at en vil forbi. Gjør en det, plikter bilen foran å slippe deg fram ved en passende anledning. Hvis føreren i bilen foran fortsatt ikke slipper deg forbi, risikerer han faktisk forelegg eller i verste fall faktisk førerkortbeslag.

SE VIDEO: Nei – det er ikke smart å provosere politiet

5.200 kroner fattigere

Det er altså ikke å anbefale å legge seg helt oppi fangeren på bilen foran i kilometer etter kilometer. På motorveier med to kjørefelt, er det heller ikke anbefalt å komme seg forbi på "inner'n", altså høyre kjørefelt.

– Det er ikke lov – og kan straffes med bot på 5.200 kroner. Dette er imidlertid en forseelse som ikke gir prikkbelastning, forteller Rønning.

Det er kun ved køkjøring, der det går litt i rykk og napp, at du kan kjøre forbi i høyre felt.

LES OGSÅ: Norske bilister kjører for sakte

Sakte kjøring i venstre felt

På motorveien kan du imidlertid oppleve et annet irriterende fenomen også – nemlig at en lastebil eller trailer forsøker å kjøre forbi en annen, gjerne midt i rushtiden!

– Igjen må jeg vise til paragraf 3. Hvis folk kjører på en måte som er til hinder eller sjenanse for andre, for eksempel ved å kjøre sakte i venstrefila, så kan en bli anmeldt for det. I slike tilfeller kan altså lastebilsjåføren, eller bilister for den del, risikere å få bot, advarer Rønning.

Så spørs det om alle som burde lese dette, faktisk gjør det da ...

Hva synes du er verst – sinker eller råkjørere? Bruk kommentarfeltet under:

Lusekjører ill.
Lusekjører ill.

Tre råd til deg som kjører sakte: – Sjekk synet – kanskje trenger du nye briller – Slipp køene forbi med jevne mellomrom og følg med på trafikken bak deg – Sjekk med lege og parker bilen for godt om helsa ikke er god nok Tips til deg som irriterer deg over dem som kjører sakte: – Vis tegn til at du vil forbi – Vent til forholdene er riktige med å foreta en forbikjøring – Kontakt politiet om kjøringen er til fare for trafikken Veitrafikkloven § 3. Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Veifarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

– Sjekk synet – kanskje trenger du nye briller

– Slipp køene forbi med jevne mellomrom og følg med på trafikken bak deg

– Sjekk med lege og parker bilen for godt om helsa ikke er god nok

Tips til deg som irriterer deg over dem som kjører sakte:

– Vis tegn til at du vil forbi

– Vent til forholdene er riktige med å foreta en forbikjøring

– Kontakt politiet om kjøringen er til fare for trafikken

Veitrafikkloven § 3.

Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Veifarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

SE VIDEO: Se hva politiet gjør med lusekjøreren