Lovlig å selge– men UP liker det svært dårlig

Varsler om politiets kontroller.

Det er ikke ulovlig å selge utstyr som varsler om kontroll. Men UP har svært liten sans for dette.
Det er ikke ulovlig å selge utstyr som varsler om kontroll. Men UP har svært liten sans for dette.

Helt siden politiet første gang startet med fartskontroller med radar, har det vært gjort mer og mindre oppfinnsomme forsøk på å få til forhåndsvarsling av slike kontroller.

Med årene har både kontrollutstyr og utstyr for varsling utviklet seg mye, inntil vi i dag har effektive laserapparater for fartsmåling – og avansert elektronisk utstyr for å forhåndsvarsle om politikontroller.

Gjennom alle år har den kanskje vanligste formen for varsling vært blinking med lysene mot møtende bilder: «Her er det snart kontroll»! Gjør du dette i dag og blir lagt merke til, er resultatet en bot som svir.

Men elektronisk utstyr for kontrollvarsling selges helt lovlig her i landet – og kan fritt brukes.

Advarer andre mot politikontroller

Botgaranti

Av reklamen for et slikt produkt – GPS Radar - ser vi at «Enheten starter automatisk når du starter bilen og viser deg avstand til nærmeste politikontroll og fotoboks! Når du nærmer deg kontrollstedet vil enheten avgi alarm. Varsler alle typer kontroller med unntak av promillekontroller.»

Med uthevet skrift opplyses det i tillegg at apparatet «Fungerer i hele Norge og er selvsagt helt lovlig».

Så sikre på produktets egenskaper er de at det også leveres med botgaranti!

Slik annonseres produktet GPS Radar. Foto: Skjermdump
Slik annonseres produktet GPS Radar. Foto: Skjermdump

Dårligere trafikksikkerhet

– Det er helt riktig at salg og bruk av slikt utstyr er fullt ut lovlig, bekrefter UP-sjef Steven Hasseldal overfor Broom.

Han er også tydelig på at bruken av slikt utstyr er svært lite ønskelig, sett fra politiets synspunkt.

– GPS-varsler svekker effekten av kontrollene våre. Dette svekker igjen trafikksikkerheten.

– På hvilken måte?

– Det er helt klart at oppdagelsesrisikoen er viktig for at folk skal følge reglene i trafikken. Dersom denne svekkes, vil dette føre til dårligere trafikksikkerhet – og det ønsker vel ingen?

– Oppdagelsesrisikoen er viktig - svekkes denne, går det ut over trafikksikkerheten, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom. Foto: Frank Williksen
– Oppdagelsesrisikoen er viktig - svekkes denne, går det ut over trafikksikkerheten, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom. Foto: Frank Williksen

Promillekontroller

– Det vi ønsker, er at folk skal føle seg usikre på hvor kontrollene er, slik at de hele tiden passer på farten, bruker bilbelte og ikke kjører i ruspåvirket tilstand.

– Når bilisten vet hvor det er kontroll, tilpasser vedkommende seg og bremser ned, uten at dette har noe som helst med respekt for fartsgrensene å gjøre, sier Hasseldal.

Feil holdninger

– Men leverandøren understreker jo at apparatet i alle fall ikke varsler om promillekontroller?

– Det er feil. Slikt utstyr svekker også våre promille- og ruskontroller, da vi ikke har egne kontroller for rus. Er en kontroll varslet, påvirker dette også vår promille- og ruskontroll.

– Holdninger er kanskje et stikkord her?

– Det er dessverre fortsatt altfor mange som kjører for fort, og som har lite hensiktsmessige holdninger når det gjelder dette. Vi synes dessuten absolutt ikke noe om at enkelte tjener penger på å svekke trafikksikkerheten, slutter UP-sjef Steven Hasseldal.

Varslet om kontroll - det skulle han ikke ha gjort

Video: Dette er godt å vite før du kjøper brukt elbil