Fra 1. august er det ikke lenger tillatt å ha med et ekstra barn under 15 år i baksetet i bil eller under 10 år bakpå moped
Fra 1. august er det ikke lenger tillatt å ha med et ekstra barn under 15 år i baksetet i bil eller under 10 år bakpå moped

Lovendring: Nå får du ikke ha "bonus-barn" i baksetet

Du visste kanskje ikke at det kan være lovlig en gang?

Fra 1. august er det ikke lenger tillatt å ha med et ekstra barn under 15 år i baksetet i bil eller under 10 år bakpå moped, står det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Høres dette litt merkelig ut? Du trodde kanskje at det var ulovlig å ha flere personer i bilen enn den er registrert for allerede.

Joda, det er i alle fall hovedregelen. Men i dag er det slik at man i enkelte biler med stort baksete og uten krav til bilbelte kan ha med ett ekstra barn under 15 år i tillegg til det antallet passasjerer bilen er registrert for.

Hovedsakelig gjelder dette eldre veteranbiler.

LES OGSÅ: Sjekk storfangsten til Statens vegvesen

Usikkerhet

Regelen har medført en del usikkerhet om hva som faktisk er tillat og forsøk på oppfinnsomme løsninger uten tilfredsstillende sikkerhet verken for barnet eller andre i bilen.

Av hensyn til trafikksikkerhet og for å fjerne denne usikkerheten vil regelen nå oppheves. Ingen biler kan ha flere passasjerer enn hva de er registrert for.

LES OGSÅ: Det blinker – men ikke sikkert du får bot

Barn på moped

I Norge registreres mopeder bare for én person. I tillegg er det tillatt å ha med en passasjer på under 10 år.

På samme måte som ekstrapassasjer i bil er ikke dette noe som gjøres i stor grad, men det er kjent at enkelte benytter moped til å for eksempel frakte barn til barnehagen.

LES OGSÅ: Vil ta råkjørere med fallem

Slutt fra 1. august

Moped er et miljøvennlig og lite plasskrevende transportmiddel.

Vegdirektoratet mener imidlertid at trafikksikkerhetshensyn som generell risiko for ulykker på moped, alder på mopedsjåfører, alder på passasjer og manglende opplæring i kjøring med passasjer veier tyngre.

Fra 1. august er det derfor ikke lenger lov å ha med passasjer på mopeden.

Fakta

– Forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) § 3–1 nr. 2 har åpnet for ekstrapassasjerer under 15 år i bil og under 10 år på moped. Barna er da i tillegg til det kjøretøyet er registrert for.

– Av hensyn til trafikksikkerheten oppheves nå § 3–1 nr. 2 bokstav b og f, og dette vil ikke lenger være tillatt

– Endringene trer i kraft 1. august 2013

– Oversikt over forskriftene finnes på lovdata.no

LES OGSÅ: Sparte 15.000 kroner på EU-kontroll