Lastebil tatt i 103 km/t - i 60-sone

Nå er føreren dømt - men fikk nedsatt førerkorttapet.

UP betjentene fikk en svært spesiell forklaring da de stoppet råkjøreren utenfor Tromsø. Men   historien viste seg å være sann! (Foto: Politiet)
UP betjentene fikk en svært spesiell forklaring da de stoppet råkjøreren utenfor Tromsø. Men historien viste seg å være sann! (Foto: Politiet)

En 54 år gammel entreprenør er dømt for å ha dundret gjennom 60-sonen i Heddalsvegen på Notodden i 103 km/t. Det skriver Telemarksavisa.

Da saken mot mannen nylig var oppe i Aust-Telemark tingrett - som en tilståelsesdom - gav han en uforbeholden tilståelse. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politianmeldelse av 4. november 2011 og logg for trafikkontroll av 3. november 2011.

12.000 i bot

På denne bakgrunn fant retten det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet klart uaktsomt.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til en bot på 12.000 kroner, subsidiært at mannen måtte sone i fengsel i 24 dager hvis boten ikke blir betalt. Påtalemyndigheten bad samtidig om at 54-åringen mistet førerretten for en periode på 11 måneder - samt et krav om praktisk ny førerprøve hvis han igjen vil føre motorvogn.

Del med Facebook-vennene dine

Nedsettelse

Aust-Telemark tingrett var helt enig når det gjaldt boten, men mente 11 måneder uten førerkort hadde for store «byrdefulle virkninger» for yrkessjåføren på grunn av siktedes stilling i firmaet han arbeider. TA kan ikke gjengi årsakene, da det vil identifisere mannen.

- Konsekvensene fortoner seg så vidt spesielle og uforholdsmessige i forhold til forseelsen, at retten finner grunnlag for å foreta en viss nedsettelse av tapsperioden etter forholdsmessighetskriteriet i tapsforskriften.

Den samlede tapsperioden for hastighetsforseelsen og den aktive prikkbelastningen settes etter dette til åtte måneder, heter det i dommen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på ta.no - her:

LES OGSÅ: - Nesten en prestasjon at han klarte å kjøre...