Krever bedre mobildekning

Har du også opplevd at både radio og mobil mangler dekning?

FLT Statens vegvesen sier at på enkelte strekninger har FM nettet med like manglende dekning som på 1980 tallet. De krever nå bedre dekning for både radio  og mobilsignaler. Foto: Vidar Ruud/ANB
FLT Statens vegvesen sier at på enkelte strekninger har FM nettet med like manglende dekning som på 1980 tallet. De krever nå bedre dekning for både radio og mobilsignaler. Foto: Vidar Ruud/ANB

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Statens vegvesen mener at det ikke er holdbart at deler av veinettet har manglende radio- og mobildekning, og krever nå full dekning på alle riks- og fylkesveger i landet, melder siste.no

«På mange vegstrekninger er det ikke mulig å få inn FM-sendinger, og vi mener at dette har sin årsak i at utbyggingen er overlatt til privat/halvprivat kommersiell virksomhet som ikke er statlig styrt. FM-sendinger kan ikke kun være en kommersiell sak, etter vår mening så er det i høyeste grad et spørsmål om sikkerhet for landets befolkning», skriver forbundet i en uttalelse.

- Viktig i redningsarbeidet

De peker på at FM-radioen i mange tilfeller kan være den viktigste forbindelsen med omverden, og tenker da spesielt på trafikkmeldingene som blir kringkastet.

«Det er på denne måten vi kan få vite om vegen lenger fremme er stengt, om det er kolonnekjøring, eller bli anbefalt omkjøringer», heter det fra FLT Statens vegvesen.

Forbundet mener at full mobildekning er svært viktig når det skjer ulykker der god kommunikasjon spiller en viktig rolle i redningsarbeidet.

«Vi er ikke bare opptatt av at den enkelte trafikant skal kunne bruke telefonen undervegs på kjøreturen, men ønsker å peke på at mobilnettet er svært viktig for sikkerheten for eksempel på høyfjellsveger, i trange daler, og i områder der kommersielle aktører ikke bygger ut nettet fordi det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.»

Etterlyser statlig strategi

De mener at ettersom Telenor er en heleid statlig bedrift bør det være mulig for staten å gi konkrete signaler om hva som er de overordna samfunnsmessige behovene i forbindelse med radio- og mobildekning.

«Vi ønsker å si fra om at denne viktige delen av trafikksikkerheten må bli prioritert så høyt som mulig, både trafikantene og redningsarbeiderne fortjener det! Det bør være tverrpolitisk enighet om at et godt FM- og mobilnett er viktig spesielt der det er langt mellom husene», skriver FLT Statens vegvesen.

Les mer om bil og trafikk på siste.no

Se også: Kan du få bot selv om du ikke snakker i mobilen?