Krever at alle bensinstasjoner må ha elbil-lading

Tyskland vil ha flere over på elbil – fort.

Elbilene kan være en fare for bensinstasjonene – men de kan også åpne et nytt marked for dem. Dette bildet er fra en Circle K-stasjon i Oslo, det samme synet vil vi snart få på veldig mange bensinstasjoner i Tyskland.
Elbilene kan være en fare for bensinstasjonene – men de kan også åpne et nytt marked for dem. Dette bildet er fra en Circle K-stasjon i Oslo, det samme synet vil vi snart få på veldig mange bensinstasjoner i Tyskland.

Bensinstasjonene har forandret seg. Fra å være et sted der det kom ut en hyggelig kar eller dame i kjeledress og fylte opp bilen med rød superbensin og samtidig pusset vinduet, peilet olje og sjekke viftereima – til å bli pølsebod, kaffe- og bolle-butikk og små supermarkeder som redder deg om du ikke rakk helgehandelen.

Men det stopper ikke der.

Også bensinstasjonene merker overgangen til elbiler. I utgangspunktet en potensiell hodepine, for hva skjer med kundegrunnlaget når stadig færre trenger å stoppe for å fylle drivstoff?

Vel, som de fleste endringer, skaper også denne muligheter. Det har også bensinstasjonbransjen fått med seg. For det er vel ikke heeelt unaturlig at bensinstasjoner også kan ha elbil-ladere?

Vi har hatt dem i Norge ganske lenge allerede, og nå kommer et virkelig stort bilmarked etter. I Tyskland kreves det nemlig nå at alle bensinstasjoner også skal tilby elbillading. Grunnene til dette er flere og sammensatte.

Rekkeviddeangst

Det ene er et ønske om å få flere over til elektriske biler. Fort. Da er lade-infrastruktur viktig.

I Tyskland utgjorde elbiler bare 1,8 prosent av nybilsalget i fjor. Mens diesel og bensinbiler sto for henholdsvis 32 og 59,2 prosent.

Undersøkelser viser at en viktig grunn til at ikke flere tyskere kjøper elbil, er rekkeviddeangst. Måten å møte rekkeviddeangsten på, er å bygge ut antall ladestasjoner og man vet at en bensinstasjon alltid er åpen. Dette tror man vil gi potensielle elbil-brukere tryggheten som skal til.

Per mars 2020 hadde Tyskland 27.730 ladestasjoner for elbiler ifølge BDEW, Tysklands forening for energi- og vannindustri.

Men det holder ikke. For å møte et massemarked for elbiler, bør det minst være 70.000 ladestasjoner og 7.000 hurtigladestasjoner, ifølge BDEW.

Nå må de kutte: 15.000 ansatte mister jobben hos bilgigant

Saftig rabatt på elbil

Om man klarer å øke elbilandelen betydelig framover, vil dette være bra for både for miljøet og for å få i gang igjen den noe skakkjørte økonomien i kjølvannet av Covid-19-epidemien.

En annen del av planen for å få flere tyskere over på elbil er å gi kjøpere av av disse bilene en rabatt på 6.000 euro, (tilsvarer ca 63.000 kroner) som er finansiert av staten. Det er mer enn en dobling, sammenlignet med tidligere rabatt.

Ifølge veihjelp-organisajonen ADAC har antallet bensinstasjoner i Tyskland falt fra drøyt 40.000 i 1965, og ned til rundt 14.000 i 2020.

Det er ingen tvil om at verden endrer seg. Kanskje kan de bensinstasjonene som fortsatt er igjen på sikt overleve ved hjelp av elbillading?

Les også: Denne elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Video: Har du fått med deg denne elbil-duellen?