Kraftig økning i antall drepte på norske veier

Mai ble en dyster måned.

Bedre veistandard og sikrere biler har bidratt til at antall dødulykker på norske veier har gått betydelig ned de siste årene. Men 2019 har ikke startet bra. Bildet viser for øvrig en Volvo XC40 som krasjtestes. Foto: Euro NCAP.
Bedre veistandard og sikrere biler har bidratt til at antall dødulykker på norske veier har gått betydelig ned de siste årene. Men 2019 har ikke startet bra. Bildet viser for øvrig en Volvo XC40 som krasjtestes. Foto: Euro NCAP.

Trenden har vært tydelig i flere år: Det har blitt stadig færre dødsulykker på norske veier. Sikrere biler og bedre veistandard er regnet som de viktigste faktorene bak dette.

Men 2019 har så langt vært et unntaks-år. Nå øker nemlig antall dødsulykker.

Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 33. I årets mai-måned omkom 12 personer på norske veier. Det er tre flere enn samme måned i 2018.

Frykter sommeren

Tallene skaper bekymring hos Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk:

– Selv om trafikksikkerheten i Norge jevnt over blir stadig bedre, viser tallene fra måneden som har gått at veien fortsatt er svært lang før visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken kan realiseres. Det relativt høye antall omkomne i trafikken i mai understreker alvoret i trafikken i Norge, sier han.

Tapstallene fra mai skaper også uro for at trenden skal øke inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med de høyeste tapstallene:

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Stiller større krav

– Vi kjører gjerne mer og på steder som er ukjente for oss, om sommeren. Det krever noe ekstra av oss som sjåfører. I tillegg er det langt flere motorsyklister og syklister ute på veiene. I sum skaper det mer komplekse trafikksituasjoner, forklarer Johansen, i en pressemelding.

– Virkeligheten på veien i denne perioden stiller faktisk enda større krav til alle i trafikken om godt samspill og økt aktsomhet, poengterer Trygg Trafikk-sjefen.

I tillegg til et mer komplisert trafikkbilde, finnes det også typiske ting mange bilførere gjør i sommervarmen som skaper utrygge situasjoner. Trygg Trafikk-direktøren ber innstendig alle som skal ut på veiene om å være særdeles bevisste på de individuelle handlingene som gjør sommeren til årets farligste sesong i trafikken:

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

Bilførere er de som lever farligst på norske veier. 24 av de som har omkommet så langt i år var i denne kategorien. Foto: Scanpix
Bilførere er de som lever farligst på norske veier. 24 av de som har omkommet så langt i år var i denne kategorien. Foto: Scanpix

24 var bilførere

– Sommermånedene betyr ofte høyere fart og mindre oppmerksomme sjåfører. I tillegg er det dessverre slik at rus bak rattet er en medvirkende årsak til mange tragiske hendelser på veiene i denne perioden. Som bilfører må du være like skjerpet og klar nå som i andre perioder – og rus hører ikke under noen omstendigheter hjemme bak rattet; det er livsfarlig for både deg og andre i trafikken, understreker Jan Johansen.

Statistikken viser for øvrig at 24 av de som har omkommet i trafikken så langt i år var bilførere. Fire var passasjerer i bil, fem kjørte motorsykkel, seks var fotgjengere og to var syklister. I tillegg har en mopedist mistet livet.

LES MER: Men denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Krise-resultat: Her ble det null stjerner i krasjtest