KORT FRIST: Fra 1. februar økte bøtesatsene ute i trafikken med 30 prosent. Det fikk UP vite i siste liten... Foto: NTB
KORT FRIST: Fra 1. februar økte bøtesatsene ute i trafikken med 30 prosent. Det fikk UP vite i siste liten... Foto: NTB

Kraftig økning fra i går – UP gir fortsatt «gamle» bøter

Fra 1. februar koster trafikklovbrudd 30 prosent mer.

Bøtesatsene for trafikklovbrudd økte med med hele 30 prosent fra 1. februar.

Det skjedde etter at forslaget til nye bøtesatser ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag 27. januar. Fra nå koster ulovlig mobilbruk hele 9.700 kroner, det samme gjør kjøring på rødt lys og for kort avstand til forankjørende.

Dyrt er det også å trosse skilt om innkjøring forbudt eller svingforbud – 7.800 kroner. Samme sats gjelder for øvrig ulovlig kjøring i kollektivfelt.

Det har også blitt 30 prosent dyrere å bryte fartsgrensene.

Hos UP tikket mailen om de endrede bøtesatsene inn nettopp 1. februar. Det ga ikke mye tid å forberede seg på...

Tar et par uker

UP-sjef Knut Smedsrud sier nå at de gamle bøtesatsene derfor gjelder de nærmeste dagene.

– Vi regner med at det vil kreve anslagsvis et par uker med nødvendig omstilling av våre dataverktøy, blant annet appen, sier Smedsrud til Broom.

UP: – Kunne sikkert tidoblet antall mobil-bøter

DYRT: – Det begynner å bli veldig dyrt, sier UP-sjef Knut Smedsrud til Broom . Foto: UP
DYRT: – Det begynner å bli veldig dyrt, sier UP-sjef Knut Smedsrud til Broom . Foto: UP

Politikerne avgjør

– Har du noen tanker om effekten av de nye, høye satsene – også i forhold til folks rettsoppfatning?

– Det jeg kan si, er at det begynner bli veldig dyrt. Det er velkjent at UP, i likhet med Politidirektoratet og Oslo politidistrikt, i sitt høringssvar i saken var uenige i forslaget om å øke de standardiserte satsene for forenklet forelegg for trafikklovbrudd med så mye som 30 prosent.

– Til syvende og sist er det politikerne som bestemmer. For vår del tar vi til etterretning at de har valgt et annet syn på dette enn oss. Vår håndhevingspraksis forblir uendret, uavhengig av dette. Vi lever heldigvis i et demokrati, med klare spilleregler og en klar rollefordeling i samfunnet, understreker UP-sjefen.

UP advarte - likevel gikk bilistene i fella

DYRT: Å kjøre på rødt lys kan nå koste deg 9.700 kroner. Foto: Kristin Grønning / TV 2
DYRT: Å kjøre på rødt lys kan nå koste deg 9.700 kroner. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Betydelig straffeskjerping

– Men er det rimelig at det skal koste 9.700 kroner å bli tatt for ulovlig mobilbruk eller kjøring på rødt lys?

– Her kan jeg bare gjenta at det er opp til politikerne å ta stilling til dette. Utover det, henviser jeg til høringssvaret vårt, sier Knut Smedsrud til slutt.

Ved høringsrunden delte Politidirektoratet UPs syn i saken, og i direktoratets høringssvar heter det blant annet at

«Politidirektoratet er i likhet med UP og Oslo politidistrikt uenig i forslag om å øke de standardiserte satsene for forenklet forelegg for overtredelser av trafikklovbrudd med 30 prosent. Dette innebærer en betydelig straffeskjerping for overtredelser etter vegtrafikkloven som det etter vår mening ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for.»

KLEKKELIG: en som nå kjører for fort på motorvei, kan regne med forenklet forelegg opptil 15.100 kroner - ved overtredelse opp til 40 km/t. Enda fortere - enda dyrere. Foto: UP
KLEKKELIG: en som nå kjører for fort på motorvei, kan regne med forenklet forelegg opptil 15.100 kroner - ved overtredelse opp til 40 km/t. Enda fortere - enda dyrere. Foto: UP

15.100 kroner

Med de nye bøtesatsene vil minsteprisen for fartsovertredelse være 1.100 kroner. Den gjelder kjøring til og med 5 km/t over tillatt fartsgrense. Derfra øker satsene raskt. I 60 km/t-sone (eller lavere) er toppsatsen 12.100 kroner ved overtredelse på til og med 25 km/t.

Dersom fartsgrensen er 70 km/t eller høyere, er høyeste sats 14.500 kroner ved til og med 35 km/t for fort. Aller dyrest blir det på motorvei med fartsgrense 90 km/t eller høyere. Den som blir tatt der med 36 til og med 40 km/t for høy hastighet, får et forelegg på raske 15.100 kroner.

Lovlig å selge - men UP liker det svært dårlig

Video: Sjekk hva Kristin og Bjørn har i garasjen