Denne uken er det skolestart i store deler av landet. Politiet er ute og skal være synlige mange steder – samtidig oppfordrer Trygg Trafikk om å la bilen stå hvis du har mulighet til det. Foto: NTB.
Denne uken er det skolestart i store deler av landet. Politiet er ute og skal være synlige mange steder – samtidig oppfordrer Trygg Trafikk om å la bilen stå hvis du har mulighet til det. Foto: NTB.

Klar oppfordring: La bilen stå hvis du kan

Denne uken skal 60.000 førsteklassinger begynne på skolen.

Sommerferien er over for de fleste av oss. Nå er det også straks skolestart over hele landet. Dette inkluderer 60.000 spente førsteklassinger som ofte har lite trafikkerfaring. Det kan skape skumle situasjoner.

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, sier fungerende opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kenneth Minde.

Daglig risikofaktor

Han tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten. Det er summen av mange tiltak som gjør en skolevei trygg. Skolene skal gi trafikkopplæring og kunnskap, foreldre må øve sammen med barna og alle som kjører bil må ta ekstra hensyn rundt skolene, sier Minde, i en pressemelding.

Bøtene har gått i været – det er det mange som ikke vet

Skolestart betyr mange ute på veier og fortau samtidig. Da kan det også oppstå skumle situasjoner. Foto: NTB
Skolestart betyr mange ute på veier og fortau samtidig. Da kan det også oppstå skumle situasjoner. Foto: NTB

Hjertesoner

Trygg Trafikk anbefaler at man etablerer Hjertesone rundt skolen.

– Det blir stadig flere Hjertesone-skoler her i landet. Det er positivt, fordi vi mener dette er det beste enkelttiltaket vi har for å skape tryggere skoleveier, slår Minde fast.

Hjertesone innebærer en trafikksikker sone med lite biltrafikk. De barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen, og Hjertesone kan også bety tiltak som følgegrupper, hjertesonevakter på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

Foreldre kan selv ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan de kan lage slike soner rundt sin skole.

– Vi kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Ulovlig mobilbruk kan føre til uoppmerksomhet ute i trafikken. Derfor blir dette også slått hardt ned på. Foto: NTB
Ulovlig mobilbruk kan føre til uoppmerksomhet ute i trafikken. Derfor blir dette også slått hardt ned på. Foto: NTB

Ekstra synlig politi

Politiet er også ekstra synlige rundt skolestart, med mange kontroller rundt skolene. Her er det fokus på fart og øvrig adferd. Ulovlig mobilbruk er også noe politiet slår hardt ned på. Uoppmerksomhet fra sjåfører er ekstra skummelt når mange ferdes samtidig ute i trafikken.

I fjor økte straffen for å bruke mobiltelefon i bil. Fra 1.700 kroner og to prikker i førerkortet gjorde straffen et byks til 5.000 kroner og tre prikker. 1. mars i år ble satsen så ytterligere hevet: Til klekkelige 7450 kroner. Pluss tre prikker. Likevel blir mange fortsatt tatt mens de prater i telefonen – eller bruker den til andre ting mens de kjører.

Foreldre er faktisk mobil-verstinger

Video: Her tester han – kjører bil og sender SMS samtidig