Klaget på skiltfeil - slapp fartsbot

Jon nektet å gi seg, selv om politiet varslet rettssak.

LANG KRANGEL: Jon Ødegård ble tatt i fotoboksen på Øvre Rælingsvei ved Rud skole, men nektet å vedta boten. Han klaget på det han mener er villedende skilting av fartsgrensen, og manglende skilting av varsling om fotoboks. Etter nær halvannet års krangel med politiet fikk han saken henlagt og boten opphevet. Kay Stenshjemmet (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)
LANG KRANGEL: Jon Ødegård ble tatt i fotoboksen på Øvre Rælingsvei ved Rud skole, men nektet å vedta boten. Han klaget på det han mener er villedende skilting av fartsgrensen, og manglende skilting av varsling om fotoboks. Etter nær halvannet års krangel med politiet fikk han saken henlagt og boten opphevet. Kay Stenshjemmet (Foto: Kay Stenshjemmet, rb.no/ANB)

– Jeg mener dette er en skiltfelle. Det virker som skiltingen er villedende for å ta flest mulig i fotoboksen, sier Jon Ødegård til Romerikes Blad.

Han ble selv målt av fotoboksen ved Rud skole på Øvre Rælingsvei til 50 kilometer i timen i 40-sonen. Men Ødegård nektet å vedta fartsboten på 1.600 kroner, skriver Romerikes Blad.

– Skiltet ikke synlig

Det startet med at Ødegård, som er fra Oslo og ikke lokalkjent i området, mente fartsgrenseskiltingen på stedet er misvisende, noe han påpekte overfor politiet.

Rett etter fotoboksen øker fartsgrensen til 50 kilometer i timen. Dette er markert med skilt på begge sider av veien.

– Problemet er at man ser kun skiltet på høyre side før man passerer fotoboksen. Et skilt kun på høyre side indikerer at det ikke er noen endring av fartsgrense, og man blir forledet til å tolke at det er 50-sone også før fotoboksen, sier Ødegård.

– Først når man har passert fotoboksen kommer skiltet på venstre side, som indikerer at det er endring av fartsgrense, til syne, påpeker han.

Ikke varslet om fotoboks

Politiet mente på sin side at skiltingen var korrekt, og 6. februar i år varslet de at saken ble sendt til beramming i tingretten, fordi Ødegård nektet å vedta boten.

Oslomannen reiste derfor tilbake til Rælingen for å se på stedet en gang til, nær halvannet år etter fartsmålingen.

Da oppdaget han at fotoboksen ikke er forhåndsvarslet på strekningen han hadde kjørt.

– Jeg hadde kjørt fra Nedre Rælingsvei, via Brattlibakken, og inn på Øvre Rælingsvei i retning Strømmen. Og mellom Brattlibakken og fotoboksen står det ikke noe skilt som varsler fotoboks (se kart). Det bryter med regelverket som sier at det skal stå slikt skilt etter siste kryss, sier Ødegård.

Del med Facebook-vennene dine

– Krev pengene tilbake

Da Ødegård påpekte det han mente var mangelfull varsling av fotoboks, fikk han etter en drøy måned brev fra politiet om at saken var henlagt på «bevisets stilling».

– Jeg tolker det som en innrømmelse av at skiltingen er villedende, og oppfordrer nå alle som har fått bot der om å kreve pengene tilbake, sier Ødegård.

Politiet: Et ressursspørsmål

Politiadvokat Ragnar Ingberg ved Romerike politidistrikt sier det er en totalvurdering av bevisene som er bakgrunnen for henleggelsen.

– Selve hastigheten lå der. Det er ingen tvil om at han har kjørt for fort, slik målingen i fotoboksen viste. Men det kom noen innsigelser som reiste spørsmål ved om skiltingen på stedet var i tråd med gjeldende krav. Vi har ikke gått helt i dybden på hvorvidt det er et krav at fotoboksen skal varsles på et gitt sted eller ikke, det ble til slutt et spørsmål om hvor mye ressurser vi skulle bruke på å vurdere og undersøke dette, sier Ingberg.

– Er det vanskelig å finne ut om skiltingen på stedet oppfyller kravene?

– Det handler mer om ressursbruken for å få de nødvendige avklaringene rundt skiltspørsmålet. I tillegg begynte saken å bli noe gammel. Vi måtte se totalopplysningene i saken opp mot kapasiteten og ressursene vi har tilgjengelig, sier han.

Ikke bare å få pengene igjen

– Betyr avgjørelsen i saken at andre som har kjørt samme strekning og fått fartsbot kan få tilbake penger?

– Nei, dette får ingen konsekvenser for andre saker.

Seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Gry Horne Johansen, sier på generelt grunnlag at en fotoboks som hovedregel skal varsles på strekningen mellom siste kryss og fotoboksen:

– Samtidig har lokale veimyndigheter anledning til å vurdere i hvert enkelt tilfelle om lokale forhold tilsier unntak fra hovedregelen, og hva som er gjort i denne enkeltsaken vet jeg ikke.

Du kan lese mer om bil og trafikk på rb.no - her:

LES OGSÅ: Her var det bare å gi fra seg førerkortet, ja ...