Klaget på sju år gammel bruktbil – men kom ingen vei

Ikke alle klagesaker er like berettiget, viser avgjørelse i Forbrukerklageutvalget.

LEKKER: BMW X4 2014-modell er en lekker bil, men også den slites med tid og kjørelengde. Foto: BMW
LEKKER: BMW X4 2014-modell er en lekker bil, men også den slites med tid og kjørelengde. Foto: BMW

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Noen tror nok terskelen for å få medhold i bruktbilklager er lavere enn den faktisk er, mens andre «glemmer» å ta høyde for at man faktisk må regne med noe slitasje på en brukt bil – mer eller mindre, avhengig av kjørelengde og vedlikehold.

Flere feil

I en av de siste kategoriene kommer vestlendingen som reiste til Østlandet for å kjøpe en brukt BMW X4 av 2013-modell. Her var det en privatperson i hver ende av handelen, som ble inngått da bilen var sju år gammel og var kjørt 123.550 km. Kjøpesummen var 385.000 kroner, og bilen var – ikke overraskende – solgt «som den er». I salgsannonsen var den beskrevet som «meget godt utstyrt, velholdt og med unike kjøreegenskaper.»

Den nye eieren – klageren – fikk gjort en NAF Garantiutløpstest en måneds tid etter kjøpet. Testen avdekket flere feil ved bilen, som ratt ute av midtstilling, slitte bremsebelegg og bremseskivetykkelse under fabrikantens minstemål, kondens i en lykt, en oljelekkasje, slakk i stabilisatorstag - og litt annet. Testen kostet 2.390 kroner.

Klageren reklamerte deretter på kjøpet samme dag.

Blir en av de mest eksklusive BMW-ene du kan kjøpe

VELLYKKET: En BMW X4 blir aldri feil, heller ikke fra denne vinkelen. Foto: BMW
VELLYKKET: En BMW X4 blir aldri feil, heller ikke fra denne vinkelen. Foto: BMW

Litt av hvert

Neste post var et verkstedbesøk, der klageren fikk et pristilbud på 32.535 kroner for bytte av simmerring, bremseskiver og klosser foran, frostvæske, lenkearm og glødepluggmodul (dieselmotor). Undersøkelsen her kostet 1.206 kroner.

Litt senere fikk klageren utført diverse utbedringer på bilen ved et annet verksted for ca. 7.500 kroner. At litt av hvert annet også var blitt gjort, fremgikk av klagerens dokumentasjon av verkstedutgifter til Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet. Dette omhandlet alt fra service til skifte av bremseklosser, frostvæske og flere runder med arbeid på bremsene.

Helge og Bente har fem biler: Blir kvalm av å kjøre elbil

Krevde renter

Klageren hevdet etter dette at bilen var mangelfull, og «i vesentlig dårligere stand enn han kunne forvente på bakgrunn av den høye kjøpesummen og opplysningene i salgsannonsen.»

Han krevde etter dette en erstatning på i alt litt over 59.000 kroner for de «utgiftene han hadde hatt for å sette bilen i mangelfri stand.» Han krevde også renter.

Så bra er BMWs nye elbil

EU-kontroll: OK

Innklagde avviste at det forelå mangel. Han hevdet at de påberopte feilene var «slitasjefeil som må sies å være påregnelige på en 7 år gammel bil som har kjørt 123.550 kilometer.» Henviste videre til at bilen var «solgt som den er», og at den var både besiktiget og prøvekjørt av klageren.

Innklagde presiserte også at han «ikke har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og at påberopte feil ikke gjør bilen i vesentlig dårligere stand.» Han viste særlig til at det før kjøpet ble gjennomført EU-kontroll, «uten anmerkning om påberopte feil.»

TRIVSEL: Alt ligger til fette for å trives bak rattet i en X4
TRIVSEL: Alt ligger til fette for å trives bak rattet i en X4

«Utgifter må påregnes»

Megling i regi av Forbrukertilsynet førte ikke frem, og saken havnet derfor i Forbrukerklageutvalget. Her ble det fastslått at «Utvalget finner ikke holdepunkter for at innklagde har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger. Spørsmålet blir dermed om bilen er i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med.»

Dette spørsmålet besvarte utvalget med å avvise erstatningskravet. Utvalget kan ikke «se at feilene er upåregnelige på en bruktbil med denne alder og kjørelengde. Utvalget bemerker at klageren kjøpte en syv år gammel bil med en kilometerstand på 123 550. Han måtte således påregne utgifter til reparasjoner og vedlikehold, også kort tid etter kjøpet.

Denne vil snu mange elbil-skeptikere

Ingen mangel

Utvalget viser videre til at «klageren har blitt oppfordret til å innhente en sakkyndig uttalelse, uten at dette er gjort. Fremlagte fakturaer og pristilbud sier etter utvalgets syn lite om feilenes årsak, omfang og påregnelighet. En del av feilene fremstår dessuten som ordinære slitasjefeil,» blir det blant annet fastslått.

«På denne bakgrunn er utvalget kommet til at påberopte feil ikke medfører at bilen er i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med. Det foreligger da ingen mangel,» skriver utvalget.

Enstemmig vedtak: Klagen tas ikke til følge.

SINNA: Den ser litt småsinna ut i fronten, og familielikheten er slående - som alltid med BMW. Foto: BMW
SINNA: Den ser litt småsinna ut i fronten, og familielikheten er slående - som alltid med BMW. Foto: BMW

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

Vanlig familiebil? Nei, dette er noe helt annet