Skiltscannerne til Statens vegvesen er et svært effektiv våpen ute på veiene. Her blir skiltene registrert og kjørt opp mot databaser, for å sjekke om alt er i orden eller ikke. Biler i sistnevnte kategori kan så vinkes til side og kontrolleres. Foto: Statens vegvesen.
Skiltscannerne til Statens vegvesen er et svært effektiv våpen ute på veiene. Her blir skiltene registrert og kjørt opp mot databaser, for å sjekke om alt er i orden eller ikke. Biler i sistnevnte kategori kan så vinkes til side og kontrolleres. Foto: Statens vegvesen.

Kjørte uten forsikring i ni måneder – så ble han stoppet

Det kostet bileieren dyrt.

Har du bil – da må du også ha forsikring. Det er nemlig lovpålagt å ha trafikkforsikring, også kjent som ansvarsforsikring, på bil og andre registrerte kjøretøy.

Denne forsikringen dekker skader forsikringstakeren påfører seg selv eller andre mennesker, kjøretøy, bygninger og andre gjenstander. Den som ikke har slik forsikring, kan i verste fall bli gjeldsslave resten av livet – dersom uhellet er ute.

Også mindre materielle skader kan bli rådyre. Derfor er det så viktig at den som kjøper et nytt kjøretøy ordner opp med ansvarsforsikring før kjøretøyet blir tatt i bruk.

Dette understreker Trafikkforsikringsforeningen, som også kan opplyse at det nå er nærmere 28.000 kjøretøy her i landet som kjører uten den lovpålagte ansvarsforsikringen. Nesten halvparten av disse er personbiler, og det å havne i en trafikkulykke med en slik uforsikret bil står som et mareritt for de fleste.

Regning på 44.000

Selv om antallet fortsatt er høyt, er situasjonen mye bedre enn da lovkravet ble skjerpet tidlig i 2018. Da var det mer enn 110.000 kjøretøy som manglet ansvarsforsikring. Et døgngebyr på 150 kroner for uforsikrede personbiler satte kraftig fart på mange etternølere, men ikke mange nok, slik Statens vegvesen opplevde under en kontroll på Jærveien nylig.

Her var det mye som ikke stemte, og verstingen var bilføreren som hadde kjørt uten forsikring siden mai 2021. Resultatet ble en regning på drøyt 44.000 kroner, som må betales før ny forsikring kan tegnes.

Kontrollerte 850 biler – dette ble resultatet

– Sjelden vi ser så grove tilfeller, sier førstekonsulent Njål Kleppe-Madland til Broom. Foto: Espen Heitmann, Statens vegvesen
– Sjelden vi ser så grove tilfeller, sier førstekonsulent Njål Kleppe-Madland til Broom. Foto: Espen Heitmann, Statens vegvesen

Ikke ofte vi ser dette

– Her ble det for dyrt for bilføreren. Det viste seg at han i tillegg måtte gjøre opp inkassokrav på tidligere forsikring, og dermed lot det seg ikke gjøre å ordne opp der og da, slik han ønsket, sier førstekonsulent Njål Kleppe-Madland til Broom.

– Ser dere slikt ofte?

– Nei, gebyr av slikt kaliber er heldigvis sjelden. Men det skjer – og det er faktisk ikke veldig lenge siden vi stoppet en som hadde kjørt i et helt år uten ansvarsforsikring.

Manglende EU-kontroll er mer vanlig, og ved denne siste kontrollen stoppet vi en som skulle vært EU-godkjent 31. mars 2014, og i alt 11 kjøretøy ble avskiltet fordi EU-kontrollen manglet, sier Kleppe-Madland, og tilføyer at alt ikke er bare fryd og gammen med kvaliteten på EU-kontroll heller.

Derfor er dette Norges dyreste bil

Personbiler står for den klart største andelen uforsikrede kjøretøy. Foto: Kilde TFF
Personbiler står for den klart største andelen uforsikrede kjøretøy. Foto: Kilde TFF

Nedslående

– Vi plukket ut ni biler for stikkprøve etter EU-kontroll. Dette er et ledd i tilsynsavdelingens kontroll med bilverksteder, og dessverre er det minst ett verksted som vil få tilsyn på grunn av manglende overholdelse av EU-kontrollregelverket.

Resultatet av denne kontrollen var nedslående, og i Vegvesenet ser vi klart behov for flere kontroller fremover, slutter Njål Kleppe-Madland.

Dagbøtene er i gang for nesten 100.000 norske bileiere

Noen unntak finnes

Kravene omkring ansvarsforsikring for registrerte kjøretøy blir stadig skjerpet. Siden 1. januar 2021 er bilansvarsloven endret. Også skader uregistrerte kjøretøy gjør på lukket område – for eksempel på en privat gårdsplass – omfattes nå av bilansvarsloven.

Dermed behandles både registrerte og lovlig uregistrerte kjøretøy tilnærmet likt etter loven.

Noen unntak finnes. Forsikringsplikten etter bilansvarsloven gjelder ikke for

- Motorvogner med maks fart 10 km/t

- Elektriske sykler og sparkesykler

- Motorvogner som benyttes til annet enn som kjøretøy

- Forsvarlig parkert

- Billøp

- Atomskader

- Ikke-registreringspliktige motorvogner når de ikke brukes slik at forvoldte skader faller inn under bilansvaret.

Tok bilen uten lov - eieren endte opp med milliongjeld

Video: Knockout på hyttenaboen? Sjekk denne!