Godt hjulpet av kolleger i norske selskaper, og til slutt en traktor, kom dette bulgarske vogntoget seg til slutt videre. Da hadde E6 nord for Oslo nærmest stått stille i to timer. Foto: Stein Inge Stølen/NLF.
Godt hjulpet av kolleger i norske selskaper, og til slutt en traktor, kom dette bulgarske vogntoget seg til slutt videre. Da hadde E6 nord for Oslo nærmest stått stille i to timer. Foto: Stein Inge Stølen/NLF.

Kjørte seg fast – kostet samfunnet millioner

Bulgarsk vogntog lammet morgentrafikken inn og ut av Oslo.

Denne uken har startet med kulde og betydelig snøfall mange steder i landet. Det har også gitt store utfordringer i trafikken.

En gjenganger her er vogntog som får problemer. Enten at de kjører av veien, eller blir stående og sperrer for andre kjøretøy. Da skal de ikke mye til for at det kan bli store køer.

Det fikk vi erfare da en enslig bulgarsk lastebil med dårlig feste endte opp med å lamme hele inn- og utfartstrafikken nord for Oslo mandag morgen denne uken.

– Situasjonen er langt fra unik, men den illustrerer viktigheten av riktig utstyr og kompetanse ved kjøring på norske vinterveger, sier direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-forbund (NLF).

Kom ikke av flekken

– Det skjer mye positivt fra myndighetene om dagen, både når det kommer til økning i antall kontroller og innskjerping av regelverk for vinterdekk. Men likevel befinner vi oss i en hverdag hvor det nærmest ikke kan falle snø uten at trafikken stopper opp av vogntog og sjåfører som aldri burde ha kjørt på norske vinterveger, sier Mo til nettsiden Lastebil.no.

Mandag morgen var det stedvis utfordrende kjøreforhold på det sentrale østlandsområdet, noe mange lastebilsjåfører fikk merke. Lastebil.no var på plass på Berger utenfor Skedsmokorset da et bulgarsk vogntog ble stående fast i bakken opp fra motorveiavkjørselen. Til tross for å være utstyrt med godt egnede vinterdekk på drivhjulene, fikk ikke sjåføren kjøretøyet av flekken.

Sjokkerte kontrollørene: – Har aldri sett maken

Her står trafikken bom stille på E6 nordgående på grunn av den bulgarske lastebilen. Foto: Stein Inge Stølen/NLF.
Her står trafikken bom stille på E6 nordgående på grunn av den bulgarske lastebilen. Foto: Stein Inge Stølen/NLF.

Fikk hjelp av norske kolleger

Selv om lastebilen bare sperret det ene løpet i bakken, tårnet trafikken seg fort opp i bakkant og ikke lenge etter sto hele Bergerkrysset stille. Dette forplantet seg videre ut på E6, siden mange av de som kjører både sydfra og nordfra skal av på akkurat dette krysset i rushtiden. Ikke lenge etter sto det kilometervis med stillestående kø i begge retninger på motorvegen.

Den utenlandske lastebilsjåføren hadde store problemer med å legge på kjetting på en skikkelig måte, i tillegg til at kjettingen var i tynneste laget for oppgaven. Etter hvert fikk han hjelp fra kolleger i norske transportselskaper som ble stående i kø bak det bulgarske vogntoget. De supplerte med kraftige piggkjettinger og bisto med pålegging.

Slik skal de få verstingene bort fra norske veier

Store forsinkelser

Til slutt kom også en traktor til unnsetning for å hjelpe kjøretøyet opp den siste kneika. Da lastebilen endelig kom løs, hadde episoden tatt over to timer, altså fra klokka 7 til klokka 9. Det tok lang tid før trafikken igjen gikk som normalt på E6.

Men hvilke ringvirkninger fikk dette egentlig for de andre trafikantene? Det har Lastebil.no sett nærmere på:

Ifølge Vegdirektoratet passerer det rundt 7.500 kjøretøy på E6 sørgående inn mot Oslo mellom klokken 7 og 9 på morgenen. I tillegg registreres det i gjennomsnitt 4.500 kjøretøy på E6 nordgående ut av Oslo i samme tidsrom. Totalt utgjør dette 12.000 personbiler, varebiler, busser og lastebiler som enten direkte eller indirekte ble rammet av forsinkelsene mandag. Det er også verdt å huske på at forsinkelsene også fortsatte i lang tid etter at lastebilen faktisk var hjulpet løs, noe som gjør dette til et forsiktig estimat.

Til slutt fikk sjåføren hjelp av en lokal entreprenør som dro lastebilen opp den siste kneika med traktor. Foto: Stein Inge Stølen/NLF
Til slutt fikk sjåføren hjelp av en lokal entreprenør som dro lastebilen opp den siste kneika med traktor. Foto: Stein Inge Stølen/NLF

2,5 millioner

TØI-forsker Askill Harkjerr Halse har undersøkt verdien av reisetid med forskjellige trafikkformer og i forskjellige regioner. Han kan derfor sette et konkret tall på hendelsen som rammet trafikkbildet nord for Oslo.

– Vi vet ikke hvor lenge hver enkelt bilist måtte stå i kø, eller hvilke muligheter de hadde til å unngå køen. Men hvis vi antar at 12.000 biler i gjennomsnitt ble en halv time forsinket, blir kostnaden omtrent 2,5 millioner kroner, forteller han til Lastebil.no.

Halse oppgir at kalkylen bygger på at en uventet økning i reisetiden koster ca. 6 kroner per minutt per reisende. Her er det også tatt hensyn til at det kan være flere i bilen, og kostnaden inkluderer både tapt arbeidstid og tapt fritid.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Se video: Slik sjekker de hvor glatt det egentlig er