Mange kjører altfor fort på norske veier, det kan straffe seg! Foto: Bjørnflaten, Thomas
Mange kjører altfor fort på norske veier, det kan straffe seg! Foto: Bjørnflaten, Thomas

Kjører du SÅ fort, ryker lappen for alltid

UP-sjefen er overrasket.

I Norge blir det fort dyrt å kjøre over fartsgrensene, og «takstene» øker raskt med stigende hastighet. Allerede med forenklet forelegg er det priser om svir, og i tillegg får du fort 2-3 prikker i førerkortet. Har du da hatt førerkort i mindre enn 2 år, dobles attpåtil antallet prikker – og da er ikke inndragningen langt unna!

Nesten 6.300 norske bilførere endte som fotgjengere for en kortere eller lengre periode siste år. Dette var omtrent det samme som i 2017, og tallet har vært ganske stabilt over mange år.

Langt de fleste av disse ble tatt i politikontroller, først og fremst i UP-regi, men så mange som 740 måtte også innlevere førerkortet etter alt for høy fart forbi fotobokser.

– Jeg blir fortsatt overrasket over hvor risikovillige mange bilførere er i forhold til å overskride fartsgrensene, sier UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

Overraskende mange tar sjansen

– Fremdeles er det mye å ta av, både av fartsoverskridelser og ruspåvirket kjøring, noe senest tallene for januar måned bekrefter til fulle.

– Når det gjelder fart, vet vi jo at høy fart forårsaker ulykker. Blir man tatt, er straffen streng – både i form av høye bøter, inndragning av førerkort, og i verste fall også fengselsstraff. At så mange da tør ta sjansen er overraskende. I dag har vi gode metoder for å avdekke verstingene, ikke minst med sivile biler som utelukkende jakter på farlig atferd i trafikken, og da ikke minst høy hastighet. Vi hadde gjerne sett en sterkere bevissthet om å tenke først – etter at ulykken har skjedd er det for sent, sier han videre.

– Jeg er overrasket over hvor risikovillige mage bilførere er, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP
– Jeg er overrasket over hvor risikovillige mage bilførere er, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP

Mister førerkortet for alltid

– Aller dyrest med forenklet forelegg blir det om du blir tatt med mellom 36 - 40 km/t over fartsgrensen i 90-sone – eller høyere - på motorvei. Da står det 10.650 kroner på prislappen. Det koster dyrt også med 31 til og med 35 km/t over fartsgrensen i 70-sone eller høyere: Kr. 10.200.

Det er når grensene for forenklet forelegg blir passert at det virkelig svir. Høye bøter er ille nok, men det som nok svir aller mest for de fleste er å bli uten førerkort for en kortere eller lengre periode. Mister du lappen for mer enn 4 måneder, må du dessuten ta ny prøve for å få den tilbake.

Det som skremmer aller mest, er utsiktene til å miste førerkortet for alltid, og det skjer ikke helt sjelden. Da Broom gjorde et raskt søk på nettet, dukket det opp 25 tilfeller i domsslutninger i løpet av 2018, og det totale antallet er nok høyere.

UP: Mange flere råkjørte i fjor

Da er det ingen bønn

– Tap av førerrett for alltid betyr i praksis i minst fem år. Dette betyr at vedkommende kan søke om å få førerrett tilbake etter fem år, og må da i så fall avlegge ny førerprøve, forteller UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

UP-sjefen legger til at tapstidene er standardiserte. Skalaen ser slik ut:

Inndragning fastsettes til mer enn 36 (33) måneder når farten overskrider

95 km/t i 30-sone

110 km/t i 40-sone (33)

130 km/t i 50-sone

142 km/t i 60-sone

160 km/t i 70-sone

180 km/t i 80-sone

200 km/t i 90-sone (motortrafikkvei/motorvei)

200 km/t i 100-sone

220 km/t i 110-sone.

Øvelseskjørte i 81 km/t - i 50-sonen

Personskader

– Dersom retten ved slike overtredelser i tillegg legger vekt på skjerpende omstendigheter, som for eksempel våt veibane med reduserte lysforhold eller at veistrekningen har veikryss eller fotgjengerovergang, eller det er andre skjerpende forhold, kan det idømmes tap av førerrett for alltid, sier Runar Karlsen.

UP-sjefen er imidlertid tydelig på at førerrett kan tapes for alltid også ved mindre fartsoverskridelser enn de som er nevnt:

– Ja, dersom fartsovertredelsen medfører at vedkommende også ilegges straff for betydelige personskader eller materielle skader, kan det fastsettes tap for alltid også ved mindre fartsoverskridelser. Det samme kan selvsagt være aktuelt i kombinasjon med fart og ruspåvirket kjøring og lignende, understreker han.

Ser du dette i speilet, er det best å stoppe. Fort. Foto: NTB Scanpix/Junge, Heiko
Ser du dette i speilet, er det best å stoppe. Fort. Foto: NTB Scanpix/Junge, Heiko

8.000 søknader årlig

Etter fem år kan altså alle som er blitt fratatt førerkortet «for alltid» søke om å få ta førerkort på nytt. Resultatet av en slik søknad blir avgjort av svaret på den vandelsforespørselen som rutinemessig sendes til politiet, og – i noen tilfeller også av helseattest, dersom egenerklæringen tilsier at en slik er nødvendig. I Vegdirektoratet har man ingen eksakte tall på hvor mange søknader som kommer inn årlig fra personer som har mistet førerkortet for alltid.

Søke om å ta førerkort på nytt må imidlertid alle som har fått førerkortet inndratt for seks måneder eller mer. Det totale antallet slike søknader hvert år ligger på ca. 8.000, blir det opplyst fra Vegdirektoratet.

Kjørte så fort at politiet ikke en gang forsøkte å stoppe ham

Se video: Slik måler UP farten din ute i trafikken