POPULÆR: Volkswagen Passat har i en årrekke vært en bestselger, så også med den aktuelle årgangen. Men her var en kunde veldig uheldig. Illustrasjonsfoto
POPULÆR: Volkswagen Passat har i en årrekke vært en bestselger, så også med den aktuelle årgangen. Men her var en kunde veldig uheldig. Illustrasjonsfoto Foto: Frank Williksen

Kjøpte helt ny bil – det ble starten på mange problemer

Til slutt satte Forbrukerklageutvalget ned foten.

Selv om uenighet om bruktbilhandel er en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet, går heller ikke alle nybilkjøp helt som planlagt. Det viser vedtak i Forbrukerklageutvalget fra tid til annen.

Uenighet kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, og fallgruvene er mange. Oftest er det tekniske feil og mangler som utløser diskusjon.

Det er slett ikke alle klager som får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis. Sånn som vestlendingen som reiste til hovedstaden i mai 2016, og kjøpte ny Volkswagen Passat GTE til 490.000 kroner hos en stor forhandler. Bilen ble levert i begynnelsen av september – og kort tid etter begynte feilene å melde seg.

Hovedlysene sviktet stadig, og nær- og fjernlys skiftet ikke automatisk slik det skulle. Ganske snart dukket det opp flere elektroniske feil – varsellamper lyste, bilen mistet trekkraft og fikk en toppfart på 30 km/t. Så sviktet også varmeapparatet.

Bilen havarerte etter to uker - da satte selgeren seg på bakbeina

Varsellampene lyste

Den uheldige bilkjøperen var flere ganger innom den lokale Volkswagen-forhandleren for reparasjon, uten at dette lyktes. Blant annet sto bilen inne i tre uker i juli 2017, da store deler av ledningsnettet ble skiftet, ifølge klageren. Bilen fungerte høsten 2017, meldte han, men lysautomatikken sviktet igjen i desember 2017 – og tidligere feilmeldinger dukket også opp igjen.

Nok en gang oppsto det store problemer tidlig i januar 2018, da varsellamper begynte å lyse, varmen ble ustabil og trekkraften sviktet. Det ble fremlagt bilder som viser hvordan varsellampene lyste 19. desember 2017, og 8., 16., 23., 27. og 30. januar 2018.

FEIL: Svikt i hovedlyktene var et problem som gjentok seg. Foto: Frank Williksen
FEIL: Svikt i hovedlyktene var et problem som gjentok seg. Foto: Frank Williksen

Ingen suksess

Klageren hadde løpende kontakt med forhandleren som leverte bilen, og 11. februar 2018 reklamerte han skriftlig til firmaet med krav om heving av kjøpet. Dette ble avslått av innklagde, som krevde å få utbedre feilene med fjernlysassistent, varmeapparat og manglende trekkraft.

Klageren på sin side fastholdt kravet om heving 21. mai 2018, noe innklagde igjen avslo i brev 7. juni 2018, med krav om å få gjøre nytt utbedringsforsøk «av særlige grunner».

I mai 2019 gikk det gjentatte e-poster frem og tilbake mellom partene, uten at standpunktene var endret – klageren fastholdt heving, mens innklagde ønsket å gjøre et nytt forsøk på å rette feilen. Dette endte med et nytt rettingsforsøk sommeren 2019, men heller ikke dette ble noen stor suksess.

Vi blir advart - men fortsatt er bruktbil på klagetoppen

Mangel ved reparasjon

Ifølge klageren fungerte bilen i en og en halv måned etter at den var inne hos forhandleren denne gangen, men feilene kom deretter tilbake for fullt igjen.

Den første tiden dukket det opp feil stort sett hver 14. dag, men det ble stadig oftere: «I jule- og nyttårshelgen 2019 ble bilen brukt på korte turer og klageren fremholder at feilene oppsto nesten daglig og bilen hadde en maksimal fart på omtrent 30 km/t. Feilene er ifølge klageren dokumentert i en fremlagt «NAF e-Diagnose» datert 16.01.2020», som etter klagerens oppfatning gir grunnlag for heving.

Allerede 26. september 2019 reklamerte klageren på nytt, med gjentakelse av kravet om heving – noe som igjen ble avslått. Begrunnelsen var denne gang at det «ikke var en feil med produktet, derimot var det da en mangel på utført reparasjon hos den lokale forhandleren tidligere. De har påtatt seg ansvaret og har betalt for denne reparasjonen.».

IRRITASJON: Varmeanlegget var også en stadig kilde til irritasjon. Foto: Frank Williksen
IRRITASJON: Varmeanlegget var også en stadig kilde til irritasjon. Foto: Frank Williksen

Innbytte eller utbedring

Innklagde tilbød på nytt innbytte eller utbedring, og avviste verkstedhistorikken om «arbeidsposisjon hovedledningsnett reparert» som hevingsgrunnlag. «Denne beskrivelsen av utført arbeid er felles for alle reparasjoner som foretas i bilens ledningsnett.» Innklagde forklarte videre at de «ikke har tilgang til hvordan arbeidsordren ble satt opp, eller til den komplette delelisten som ble tatt ut hos lokal forhandler.»

Innklagde avviste også øvrige reparasjoner og utbedringer som grunnlag for heving, og opprettholdt tilbud om innbytte på nærmere vilkår – eller utbedring.

Hvis bilen selges "som den er" - da skal du være på vakt

Kjøpet ble hevet

I Forbrukerrådet førte ikke forsøkene på megling til en løsning, og saken ble derfor videresendt til Forbrukerklageutvalget. Her ble den behandlet i august 2022, og konklusjonen er klar: «Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret uttrykker at mangelen må innebære en kvalifisert form for mislighold, der også muligheten av andre misligholdsbeføyelser får betydning.

Utvalget er kommet til at vilkåret anses oppfylt. Det vises til at det dreier seg om gjentagende feil som har vært forsøkt utbedret flere ganger uten at det var vellykket. Feil knyttet til at motor går i nødmodus og mister trekkraft vurderes også som en alvorlig feil. Utvalget kan vanskelig se at et prisavslag vil kompensere fullt ut for de gjentakende feilene, og anses ikke som en adekvat beføyelse. Etter dette tas hevingskravet til følge.»

MISLYKKET: Forhandleren som solgte bilen fikk gjøre flere utbedringsforsøk uten å lykkes. Ill.foto
MISLYKKET: Forhandleren som solgte bilen fikk gjøre flere utbedringsforsøk uten å lykkes. Ill.foto Foto: iStock

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden cirka to år.

De nye vinterdekkene var ti år gamle

Video: Her får du luksusbil til hyggelig pris