Kan få ny bompenge-rabatt

– Det skal lønne seg å velge fossilfritt.

SPARER: Volkswagen ID.Buzz Cargo er en av varebilene som nå kan få kjøre billigere gjennom bomringene. I tillegg til elektriske varebiler gjelder den nye ordningen også biler som går på gass.
SPARER: Volkswagen ID.Buzz Cargo er en av varebilene som nå kan få kjøre billigere gjennom bomringene. I tillegg til elektriske varebiler gjelder den nye ordningen også biler som går på gass.

Mindre bompenger har vært et av de viktige virkemidlene i norsk elbilpolitikk. Lenge kjørte elbilene gratis gjennom bomstasjonene. Særlig i de større byene var det en viktig grunn for mange til å kjøpe elbil.

Nå betaler også elbilene, men disse har lavere satser enn bensin- og dieselbilene.

Regjeringen jobber for å få vare- og tungtransport til å bli mer utslippsfri, nå kommer det en ny særordning her, med fritak og lavere bomtakster for enkelte kjøretøy.

– Det skal lønne seg å velge fossilfritt – også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ordning på plass

I september 2022 fikk Statens vegvesen i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjøre det mulig å innføre fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i alle bompengeprosjekter, gjennom AutoPASS- systemet.

Nå er denne ordningen på plass, og Statens vegvesen har nylig endret takstretningslinjene slik at det er åpnet for at lokale myndigheter kan fastsette fritak eller lavere bomtakst for disse kjøretøyene.

De som kjøper kan få 50.000 i støtte

BAK: Varebilene henger så langt etter på det grønne skiftet. Derfor jobber også myndighetene med å legge til rette for at flere i målgruppen skal velge elektrisk.
BAK: Varebilene henger så langt etter på det grønne skiftet. Derfor jobber også myndighetene med å legge til rette for at flere i målgruppen skal velge elektrisk.

Enkelte byområder

Tunge nullutslippskjøretøy kan allerede gis fritak eller reduserte takster ved passering av bomstasjoner. Gjennom det tekniske systemet AutoPASS og endringene i takstretningslinjene, er det nå tilrettelagt og åpnet for reduserte takster eller fritak også for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i all offentlig bompengeinnkreving.

Før har dette kun vært tilgjengelig i enkelte byområder.

– Nå følger vi opp Hurdalsplattformen og legger til rette for mer utslippsfri vare- og tungtransport, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

Slik gjør de bilene perfekte for Norge

Opp til lokale myndigheter

Allerede 1. september 2022, ble det opprettet en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i gruppe 2 (kjøretøy med totalvekt inntil 3.500 kilo) i enkelte byområder der det har vært mulig å miljødifferensiere bompengetakstene.

Med de endringene som nå er gjort, kan lokale myndigheter beslutte at det skal bli billigere å passere en bomstasjon med lette, elektriske varebiler og tunge gasskjøretøy enda flere steder.

LES MER: Elbilene får støtte, men denne er rett og slett for billig

Video: Baksete? Det blir steindyrt!