Julebords-promillen: UP vet hvor festen er

Stoler du på alkotesteren fra bensinstasjonen?

Morgenen etter et julebord kan det være lurt å la bilen stå. Venter du ikke tilstrekkelig lenge, risikerer du å ha promille når du setter deg bak rattet. Foto: Scanpix
Morgenen etter et julebord kan det være lurt å la bilen stå. Venter du ikke tilstrekkelig lenge, risikerer du å ha promille når du setter deg bak rattet. Foto: Scanpix

Kjøring med rus er ofte en medvirkende årsak til alvorlige trafikkulykker. Dette er derfor et av UPs viktigste satsingsområder i tillegg til fart. I 2017 ble det registrert hele 9.352 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og ingen ting tyder på at tallet blir lavere i år.

Samtidig er det opplest og vedtatt at det skjer rundt 140.000 kjøreturer under ruspåvirkning her i landet daglig, så det er gode grunner til at UP er spesielt på utkikk etter ruskjørere.

Verstinger på denne lite hyggelige statistikken har vært aldersgruppen 25-34 år, som i fjor sto for opp mot 30 prosent av tilfellene.

Toppsesong for festing

– Nærmere 80 prosent av sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille ble avdekket gjennom tips eller trafikkuhell. I saker med lavere alkoholkonsentrasjon – under 1 promille – ble 70 prosent av sakene avdekket i trafikkontroller, der promilletest nå er obligatorisk, oppsummerer UP-sjef Runar Karlsen overfor Broom.

Nå er vi inne i den mest hektiske festsesongen her i landet. Julebordene florerer, og det gjør fylla også.

– Er desember selve versting-måneden for ruspåvirket kjøring, UP-sjef Runar Karlsen?

– Det er nok å ta i litt. Desember ligger litt over snittet for årets måneder, men ellers er det egentlig forbausende hvor like disse tallene er gjennom hele året, med rundt 700-800 tilfeller månedlig.

– Er du det minste i tvil om du er kjørbar, så la bilen stå, er UP-sjef Runar Karlsens beste råd til bilistene. Foto: UP
– Er du det minste i tvil om du er kjørbar, så la bilen stå, er UP-sjef Runar Karlsens beste råd til bilistene. Foto: UP

Promillegrensen er 0,2 - mange mister likevel ikke førerkortet

Ruskontroll er obligatorisk

– De høyeste tallene for promille- og ruskjøring ser vi faktisk i sommermånedene, legger UP-sjefen til.

En viktig årsak til at fordelingen av disse sakene er så vidt jevn året gjennom, mener han har sammenheng med at det store flertallet som blir tatt for ruspåvirket kjøring er personer som er rusavhengige.

– Ja, det er nok slik. Her ligger tyngden av tilfellene, og så får vi i en måned som desember en ekstra topp knyttet til ekstra mye fester og selskapelighet.

– Innebærer dette at kontrollaktiviteten også økes i disse dager?

– Vi kontrollerer mye for rus i desember, men det gjør vi også resten av året. Nå er jo ruskontroll obligatorisk i alle våre trafikkontroller, som kjent.

En regel du ikke kan stole på

– Forskjellen er nok at i desember er vi mer målrettet med hensyn til tid- og stedsvalg for enkelte kontroller. Vi vet jo også at det er julebordsesong, og vi vet godt hvor festingen mest foregår, og hvor risikoen for promillekjøring eller annen ruskjøring dermed er størst, sier UP-sjefen.

For å vite når man kan kjøre bil etter julebordet, er det mange som støtter seg til den såkalte «12-timers regelen». Den sier at man kan kjøre bil når det har gått 12 timer siden det siste glasset med alkohol ble tømt. Den «regelen» skal man, ifølge Runar Karlsen, være veldig varsom med å støtte seg til:

– En slik forenklet regel kan du ikke stole på. Det er alt for mange variabler som spiller inn, og det å regne ut når kroppen er kvitt all alkohol er en svært vanskelig affære.

Stopper UP deg må du blåse - uansett

Alkotestere er greit, men…

– Vårt generelle råd er at dersom du er det minste i tvil, så lar du være å kjøre. Det kan også være en god hovedregel at man alltid lar være å kjøre morgenen etter julebord eller annen selskapelighet.

– Blir du tatt, nytter det i hvert fall ikke å skylde på 12-timers regelen – kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart uansett, understreker UP-sjef Runar Karlsen.

I dag kan man kjøpe enkle alkotestere blant annet på bensinstasjoner, men UP-sjefen advarer mot å stole blindt på disse:

– Dette er atskillig enklere apparater enn det testutstyret vi bruker, og som hele tiden blir kalibrert på nytt. For å gi en liten pekepinn kan nok disse alkotesterne være greie nok, men man skal være forsiktig med å stole blindt på dem. Dette blir tross alt litt mer leketøy, og man må være klar over at det selvsagt ikke gir noe straffefritak om en slik alkotester bommer, sier han videre.

Ikke automatisk inndragning ved lavpromille

I Norge er grensen for alkoholkonsentrasjon i blodet ved kjøring satt til 0,2 promille. Denne grensen gjelder uansett om man ved en klinisk test fremstår som edru, og den er satt så lavt fordi myndighetene vil vise at alkohol og bilkjøring overhodet ikke hører sammen.

For en rekke andre rusmidler enn alkohol, er det fastsatt konsentrasjonsgrenser som svarer til den påvirkningen man har ved 0,2 promille alkohol.

Men trodde du at førerkortet alltid ryker hvis du blir målt til promille over 0,2? Slik er det ikke. Ved lav promille er det ikke automatisk inndragning av førerkortet:

Minst 6 måneder

– Med promille i området 0,2 – 0,5 kan inndragning skje dersom vedkommende har førerretten på prøve, at det altså er mindre enn 2 år siden vedkommende avla førerprøven for første gang. I tillegg kan inndragning skje dersom det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer, sier UP-sjefen videre.

– Hvor lenge inndras førerkortet for i slike tilfeller?

– Forskriften sier at tap av førerrett i disse tilfellene bør være minst 6 måneder, sier Karlsen.

Stadig flere blir tatt for ruskjøring

Kraftige bøter

Ved siden av inndragning av førerkortet for kortere eller lengre tid, straffes kjøring i ruspåvirket tilstand med både fengsel og bøter.

Bøtenivået står i forhold til påvirkningsgraden:

Promille 0,21 – 0,40: Kr. 6.000 (7.000 om saken kommer for retten)

Promille 0,41 – 0,50: Kr. 10.000 (12.000 ved rettssak)

Promille over 0,5: Boten skal i utgangspunktet tilsvare en og en halv brutto månedslønn.

Ubetinget fengsel

Fengselsstraff for promillekjøring kan være betinget eller ubetinget. Strafferammen for overtredelse av vegtrafikkloven er inntil ett år. I praksis ligger straffen for promillekjøring normalt fra 21 dager til 3 måneder. Loven graderer straffen i forhold til alkoholkonsentrasjon i blodet eller grad av påvirkning:

Ved 0,2 – 0,5 promille idømmes som regel ikke fengsel.

Ved 0,5 – 1,0 promille idømmes som regel betinget fengsel.

Ved 1,0 – 1,5 promille kan både betinget og ubetinget fengsel idømmes.

Ved promille over 1,5 idømmes som regel ubetinget fengsel.

Opptil 2 års inndragning

Inndragning av førerkortet skjer for kortere eller lengre perioder, avhengig av påvirkningsgraden.

Dersom inndragning skjer ved promille mellom 0,2 og 0,5, inndras førerkortet for mindre enn ett år.

Ved promille mellom 0,5 og 0,8 settes inndragningstiden vanligvis til 18 måneder.

Ved promille mellom 0,8 og 1,2 er inndragningstiden normalt 20 – 22 måneder, og ved promille over 2,0 gjelder inndragning i 2 år.

Inndragning i 2 år gjelder også dersom vedkommende nekter å medvirke til legeundersøkelse eller utåndingsprøve.

Førerkortet inndras for alltid ved gjentakelse av promillekjøring, eller dersom vedkommende nekter å medvirke til legeundersøkelse, utåndingsprøve osv. mindre enn 5 år etter tidligere domfellelse.

EU vil ha ny og enda strengere promillegrense

Se video: Innrømmer at han har kjørt varebilen sin 38 timer i strekk