Jukse-filter skal avsløre forsikringssvindlerne

Dette kan få store konsekvenser.

Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema, men blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix
Dumping av bil i sjøen har vært et utbredt svindeltema, men blir stadig oftere avslørt. Foto: Scanpix

Dumping av biler i vann eller sjø, brann og tyveri er de klassiske svindelsakene på bil.

I følge statistikk fra Finans Norge er den største enkeltgruppen materielle skader/kasko, som står for over 50 prosent. Deretter kommer tyveri av bil og tyveri fra bil.

Forsikringsbransjen sitter ikke med hendene i fanget og ser rolig på dette, men tar moderne datateknologi til hjelp i arbeidet med å avsløre svindelforsøk.

Det nye nå er et såkalt svikfilter, som er et dataverktøy som gjør forsikringsselskapene i stand til automatisk å vurdere den enkelte skaden i forhold til risiko for bedrageri.

Høye krav for å påstå svik

– Systemet er basert på en rekke uttrekk som for eksempel type skade, tidligere skadesaker og tidshorisont.

En typisk gjenganger er tiden som har gått fra en forsikring er kjøpt til en skade oppstår. Reglene er basert på erfaringer det enkelte selskap har i forhold til hvor risikoen for forsikringsbedrageri er størst, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Det hele fungerer som et scoringssystem, der det er samlet score i den enkelte skadesak som avgjør om saken går til utbetaling - eller til nærmere kontroll.

– Et svikfilter avgjør aldri hvorvidt en kunde har begått et forsikringsbedrageri eller ikke, men hjelper til å blinke ut saker som bør kontrolleres ytterligere. Det er denne kontrollen som avgjør om et forsikringsselskap kan hevde svik overfor den enkelte kunde - og det stilles høye krav til selskapet for å gjøre dette, understreker Voll, som legger til at konsekvensene også blir store:

– Mange er ikke klare over hvor store konsekvensene kan bli. Blir man tatt for forsikringssvindel, blir man sagt opp som kunde, nektes erstatning og kan bli politianmeldt. Dette kan igjen få følger for jobb, studier eller innreise til enkelte land, sier Voll.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Mindre "stjal og satte fyr på bilen"

– Med digitaliseringen som nå går for fullt har tydeligvis noen trodd at forsikringssvindel vil bli enklere. Det er motsatt. Vi bruker aktivt digitaliseringen nettopp for å avdekke forsøk på svindel. Med det svikfilteret vi har tatt i bruk, blir det vanskeligere enn noen gang å lure oss. Svikfilteret arbeider kontinuerlig, døgnet rundt, og vi ser allerede gode resultater av dette, sier Svein-Arne Kausland, skadedirektør i Tryg Forsikring.

– Sjansene for å bli avslørt etter en arrangert bilbrann er i dag vesentlig større enn før. Vi ser derfor mindre av den klassiske "stjal og satte fyr på bilen"-saken, som alltid gjorde oss svært mistenksomme.

Sjansene for å avsløre arrangerte bilbranner er større enn noen gang. (NTB/Scanpix)
Sjansene for å avsløre arrangerte bilbranner er større enn noen gang. (NTB/Scanpix)

Tente på sin egen bil

Kommer tilbake som "ny" bil

– Også for biler som dumpes i vann eller sjø er sjansene for å bli oppdaget mye større enn tidligere.

Når det gjelder tyveri av bil, handler dette nå mest om dyrere biler som stjeles og forsvinner ut av landet, ofte med Øst-Europa som mål. Denne "eksporten" skjer ikke sjelden med biler i containere på båt, en transportform som neppe sjekkes godt nok.

Ofte blir disse bilene ombygd og kommer tilbake som en helt annen bil. Dette er en trafikk myndighetene også er klar over, sier Kausland.

Melder skader som ikke har skjedd

– Vår hypotese er at tyveri av biler som havner i Øst-Europa i dag er et stort europeisk problem. I store land som England og Tyskland er dette "Big business", legger han til.

Personbil/varebil var den største svikgruppen i privatforsikring i 2016, med 35 prosent av tilfellene. Nærmest i antall fulgte innbo/løsøre og reiseforsikring med 28 prosent hver.

Hvordan skjer så svindelforsøkene med bilforsikring?

Svindlere arrangerer tusenvis av ulykker

Slik fordeler svindelmåtene seg.
Slik fordeler svindelmåtene seg.

Den vanligste metoden er å melde inn et skadetilfelle som ikke har skjedd. Hvert fjerde svindelforsøk handlet om dette.

Arrangert fysisk skade sto for 21 prosent, påplussing og forsøk på å utnytte et reelt skadetilfelle var det 18 prosent som prøvde seg på.

Resten fordelte seg på blant annet endret hendelsesforløp og uriktig eller tilpasset skadetidspunkt.

Glasskader for halvannen milliard!

Svik er fortsatt et stort problem for forsikringsbransjen. Samtidig er det et problem for alle ærlige forsikringskunder, fordi det bidrar til høyere premier enn hva som ellers ville vært nødvendig.

Summen slike saker skaper, er stor. Samtidig er dette saker som er krevende å etterforske, og det er vanskelig å definere totalt omfang - og hvor organisert denne virksomheten er, blir det påpekt i rapporten for 2016 fra Finans Norge.

I 2016 så selskapene en økning av blant annet fiktive eller arrangerte bilglasskader. Det ble registrert ca 250 000 glasskader i 2016, noe som ga en samlet kostnad på nesten halvannen milliard kroner.

Utredning har avdekket flere uærlige aktører innen bilglassnæringen, noe som har ført til at dette er en skadetyper forsikringsselskapene nå har ekstra fokus på.

Du skjønner kanskje hvorfor forsikringsselskapet reagerte...

Video: Se hvem som snart kan erstatte pizzabudet