Jo – elbilen bruker strøm også når den står parkert

Det kan gi uventede problemer.

– Hva er normalt, spør en leser om selvutlading på sin Tesla Model X. Foto: Ill.bilde Frank Williksen
– Hva er normalt, spør en leser om selvutlading på sin Tesla Model X. Foto: Ill.bilde Frank Williksen

I dag er det i all hovedsak litium-ion batterier som benyttes i elbiler. Dette er for tiden den mest effektive batteriteknologien med hensyn til forholdet mellom vekt og effekt, selv om energitettheten er lav, for eksempel sammenlignet med bensin.

En annen viktig årsak til at denne batteritypen er så dominerende, er den lave selvutladingen som er et kjennetegn ved litium-ion batterier. Opplevelsene av dette kan i praksis være veldig forskjellige, noe dette innspillet fra en Broom-leser bekrefter.

13.687 km pr år

Trond skriver til oss:

«Jeg har sett litt på selvutladingen på batteriet til en Tesla 100D. Etter det jeg kan se, forsvinner det ca. 30 km på bilen hver dag. Dette kommer i tillegg til forvarmingen av batteriet ved ca 3 grader, som er års-gjennomsnittstemperaturen på innlandet.

Hver gang det lades forvarmes batteriet, og jeg har regnet ut at ca. 1,5 kWh = 7,5 km.

I normal situasjon bruker bilen da opp 37,5 km X 365 dager = 13.687 km/år på å stå stille.

Er dette normalt?»

En elbil bruker strøm også når den står parkert, det kan gi utfordringer hvis du ikke er bevisst på dette.
En elbil bruker strøm også når den står parkert, det kan gi utfordringer hvis du ikke er bevisst på dette.

En prosent per dag

Vi forela saken for Tesla Norge for en kommentar, og her er svaret derfra:

«Batteriet gir en svært liten mengde strøm til elektronikk og ulike systemer i bilen mens den står parkert. Dette er blant annet nødvendig for å la kunden logge seg inn i bilen for å varme opp eller kjøle ned kupeen før kjøring, og å se bilens posisjon via GPS.

Bilen bruker også litt strøm fra hovedbatteriet for å sørge for at 12-voltsbatteriet holdes ladet opp selv om den står stille.

Bilen vil normalt bruke om lag 1 prosent av batterikapasiteten sin per dag i parkert tilstand.

Bruk av enkelte funksjoner kan føre til høyere strømforbruk når bilen er parkert, for eksempel Sentry Mode. Å stadig kontakte bilen via Tesla-appen, eller ulike tredjepartsløsninger, vil også kunne øke strømforbruket i parkert tilstand.

Dersom kunden har utelukket faktorer som i eksemplene over og som beskrevet i brukermanualen, og likevel har høyere energitap enn omtrent 1 prosent per dag i parkert tilstand, anbefaler vi at kunden kontakter Tesla Service,» skriver Nora Wisløff Egenæs, Communications Specialist, Norway.

Nå kan det koste dobbelt så mye å kjøre elbilen

Vinterlandet Norge byr på noen ekstra utfordringer for elbil-eierne.
Vinterlandet Norge byr på noen ekstra utfordringer for elbil-eierne.

Begrense tiden bilen er «våken»

Siden temaet selvutlading er generelt interessant for elbil-eiere, ba vi om en kommentar fra to andre aktører også. Her er Elbilforeningens seniorrådgiver Ståle Frydenlund:

«Det er vanskelig for oss å gi en kommentar, fordi regnestykket er noe uklart. Det ser ut til at caset ditt blander det du kaller selvutlading og medgått energi til forvarming.

Vi kan imidlertid bidra med en forklaring på begrepet «selvutlading» som er relevant for saken din.

  • Begrepene «vampire drain» eller «phantom drain» brukes typisk om tap av rekkevidde mens bilen står parkert. Hovedforklaringen ligger i at bilen kan være tilkoblet hele tiden via appen.
  • Jo mer du bruker appen, jo mer strøm går med når den er parkert, og rekkevidden går ned.
  • Hovedpoenget er om bilen er «awake» eller «asleep». Når den er «våken», og tilgjengelig for elektronisk kommunikasjon, vil den tappes mye mer enn når den «sover» - gjerne 4-5 ganger så mye. I verste fall kan 5-6 kWh forsvinne på dette på et døgn, men du kan også komme ned mot 1 kWh (tilsvarer typisk 4-5 km kjøring). Derfor gjelder det å begrense den tiden bilen er «våken».

Da blir også tapet av rekkevidde svært begrenset.

  • Bilen vil alltid bruke noe strøm til datakraft, slik at du for eksempel kan deaktivere alarm og åpne bilen med nøkkelen eller smarttelefonen. «Vampire drain» lar seg altså ikke fjerne helt. Som regel våkner derfor bilen raskt til liv når du setter deg inn.»

Kan variere

Slik kommenterer Jan Tore Gjøby i eMobility Norway saken:

«Ut fra det som skrives her, høres det mye ut. En elbil som står parkert skal ikke tape for mye rekkevidde. Jeg vet imidlertid at Tesla tidligere har hatt en innstilling hvor bilen går i dypere dvale når den er avslått ved å endre noen innstillinger. Da tar det imidlertid lengre tid å få svar via appen osv.

Utfordringen er imidlertid at km og kWh blandes sammen. Jeg regner med at det menes kWh når det skrives kW.

Antall km kan variere siden bilen kan finne på å endre hvordan rekkevidde regnes ut. F.eks. om han leser av etter å ha lagt inn nytt mål i navigasjonen. Hvis vedkommende som lurer på dette kunne lese av batterinivå i % hadde vi kunnet svare mer nøyaktig på dette.»

Derfor tar det lang tid å lade elbilen

Se video: Denne elbilen skal doble salget deres i Norge