Først testes nye politibiler grundig - så er de i tjeneste i 12 år og 260.000 kilometer før de fases ut. Foto: PFT
Først testes nye politibiler grundig - så er de i tjeneste i 12 år og 260.000 kilometer før de fases ut. Foto: PFT

Jo – det er mulig å kjøpe brukt politibil

De går gjennomsnittlig 12 år og 260.000 kilometer.

Et stort antall politibiler er i bruk på norske gater og veier hver dag. En stor del av de uniformerte politibilene er større stasjonsvogner og SUV-modeller, og merker som har vært mye brukt de siste årene, er blant annet Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW og Volvo. I tillegg er det i bruk mange større cellevogner av typen Mercedes-Benz Vito.

Politiet har dessuten et større antall sivile biler uten uniformering, av mange forskjellige merker.

Alle som har fulgt litt med på TV-serier som Blålys og Nattpatruljen har sikkert hørt en motorlyd som tyder på effekt utover det vanlige. Dette er biler med kapasitet til å kjøre fort.

Godkjente auksjoner

Mange er derfor nysgjerrig på hva som skjer med politibilene når de har nådd slutten på sin brukstid, og skal tas ut av tjeneste. Er det mulig å få kjøpt slike biler for hvem som helst? Eller går disse bilene rett og slett til vraking og gjenvinning?

Svaret er at biler som ikke lenger skal være i drift hos politiet, blir solgt gjennom offentlig godkjente auksjonsforretninger, bekrefter pressevakt Lillian Øktner Widlic i Politiets fellestjenester (PFT) til Broom.

Hvem som helst har altså ikke muligheter til å videreselge disse brukte bilene. Hun legger til at den videre skjebnen til brukte politibiler bestemmes av den såkalte bilinstruksen, som er gjeldende retningslinjer for biler som tilhører staten.

Stor oversikt: Dette er politibilene på norske veier

For dyrt å reparere

– Dette gjelder både avhending, utrangering og kassering dersom ikke noe annet er bestemt, sier hun.

– Hva er forskjellen på disse begrepene?

– Avhending betyr at kjøretøy overdras til andre enn statens egne etater. Kjøretøy som skal avhendes, selges gjennom offentlig godkjent auksjonsforretning. Utrangering er beslutning om at brukbart kjøretøy skal tas ut av bruk, fordi det ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål.

Alt politiutstyr fjernes

– Kassering betyr rett og slett at kjøretøyet skal tas ut av bruk fordi det er nedslitt, skadet eller ikke lar seg reparere uten uforholdsmessig store kostnader. Kjøretøy som kasseres, vrakes hos bilopphuggingsfirma, forteller Lillian Øktner Widlic.

Når en brukt politibil bys ut for salg på auksjon, er det ingen ting igjen som mer eller mindre tydelig forteller at nettopp denne bilen har vært i politiets tjeneste. Mulighetene for å kjøre rundt i en autentisk politibil er altså ikke til stede.

– Alt politiutstyr blir demontert fra bilen, og på uniformerte biler blir uniformeringen fjernet, slik dette er nærmere beskrevet i bilinstruksen, forteller hun videre.

Første test av den nye politibilen: Det er mye motorkraft

22.000 kilometer årlig

Kanskje er du en av dem som tror at politibiler har forholdsvis moderate kjørelengder? I så fall må du tro om igjen.

– I 2018 gjorde Politiets fellestjenester (PFT) en analyse som viste at en patruljebil ble avhendet etter minst 260 000 kilometer – i gjennomsnitt var dette etter 12 år, forteller hun.

Dette gir en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på nærmere 22.000 kilometer, eller ca. 7.000 kilometer mer enn det som regnes som gjennomsnittlig årlig kjørelengde her i landet. Dette er altså biler som har gått relativt mye - og mer kan det bli.

– De siste årene har PFT, sammen med distriktene, jobbet aktivt for å redusere disse tallene. PFT anbefaler at patruljebiler i snitt bør avhendes etter 7 år og 250 000 km, sier Widlic til slutt.

Stemmer det at gamle politibiler går som et uvær?

Video: Slik tester politiet før de kjøper nye biler