Jan Erik har snart ventet ett år på førerkortet

- Jeg føler at jeg blir holdt for narr.

FRUSTRERT:   Jeg føler at jeg blir holdt for narr av Fylkeslegen. Nå har det gått 40 uker siden jeg sendte søknaden om å få igjen førerkortet, sier Jan Erik Rybråten (Foto: Per Stokkebryn, rb.no/ANB)
FRUSTRERT: Jeg føler at jeg blir holdt for narr av Fylkeslegen. Nå har det gått 40 uker siden jeg sendte søknaden om å få igjen førerkortet, sier Jan Erik Rybråten (Foto: Per Stokkebryn, rb.no/ANB)

– Jeg synes jeg har vært tålmodig lenge, men nå har jeg fått nok av Fylkeslegens stadige utsettelser og bortforklaringer. Jeg føler at jeg blir holdt for narr, sier Jan Erik Rybråten, til Romerikes Blad.

Årnes-mannen hadde et epilepsilignende anfall i juli 2011. Han har ikke epilepsi, men legen mener at krampeanfallet var en etterreaksjon etter en ryggoperasjon 14 dager tidligere.

Rybråten var innforstått med at han måtte klare seg uten førerkort i ett år.

– I august i fjor søkte jeg om å få «lappen» tilbake. Vedlagt søknaden var legeerklæring fra fastlegen, som for øvrig mente at jeg ville få igjen førerkortet etter seks uker. Dette er i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet, sier Rybråten.

Alt var mottatt

På nettsidene til Fylkeslegen ble det opplyst at det var 12 ukers saksbehandlingstid.

Rybråten fikk ingen bekreftelse på at søknaden var mottatt. Da han selv tok kontakt etter tre uker, ble det bekreftet at søknad med nødvendige vedlegg var mottatt.

Samtidig fikk han beskjed om at saksbehandlingstiden var minst 14 uker.

Da det hadde gått 17 uker, ringte Rybråten til Fylkeslegen. Svaret han fikk var at saken ikke var ferdigbehandlet, men at han ville få svar i løpet av kort tid.

Del med Facebook-vennene dine

Etterspurte papirer

Rett før jul fikk han så et brev om at Fylkeslegen på grunn av Rybråtens øyelidelse ønsket å få tilsendt nødvendig dokumentasjon fra øyelegen.

Da hadde det gått 20 uker siden Rybråten sendte søknaden.

Etterspurte papirer ble sendt før året var omme.

Ved en ny telefon til Fylkeslegen i slutten av februar var svaret at det nå skulle settes en gul lapp på søknaden hans og at den skulle bli håndtert umiddelbart.

Klage ikke besvart

I midten av mars sendte Rybråten skriftlig klage til Fylkeslegen som ennå ikke er besvart.

– Neste gang jeg tok kontakt var svaret at saksbehandleren var sykmeldt, men at en annen skulle overta saken, sier han oppgitt.

– Denne fredagen er det 40 uker siden jeg sendte søknaden. Jeg har et klart inntrykk av at Fylkeslegen omgås sannheten for å holde saken unna seg. Det er trist at en instans som for eksempel skal påse at sykehusene gjør jobben sin, selv ikke er bedre i stand til å følge forvaltningsloven, sier Jan Erik Rybråten.

Han har nylig sendt klage til Sivilombudsmannen.

– Manglet erklæringer

Fylkeslege Petter Schou sier at det var først 6. februar alle spesialisterklæringer var mottatt.

– Vår saksbehandlingstid etter dette er følgelig per i dag rundt 13 uker, hvilket for øyeblikket er vår saksbehandlingstid for denne type saker.

– Det er ikke vanskelig å se at lang saksbehandlingstid er en belastning og medfører ulemper for den det gjelder. Jeg kan gjerne beklage, men dette er virkeligheten både ved vårt embete og trolig også ved flere andre embeter i landet. Vi arbeider bevisst for å få saksbehandlingstiden ned på et akseptabelt nivå, sier Schou.


Du kan lese mer om bil og trafikk på rb.no - her:


LES OGSÅ: Denne bilen kan være livsfarlig for førerkortet ditt