Hver dag blir svært mange biler skadet, uten at noen tar ansvaret for det. Det betyr en svært kjedelig regning for bileier. Og det skal gjerne ikke store skader til før tusenlappene flyr.
Hver dag blir svært mange biler skadet, uten at noen tar ansvaret for det. Det betyr en svært kjedelig regning for bileier. Og det skal gjerne ikke store skader til før tusenlappene flyr.

«Ingen» innrømmer å ha krasjet inn i andre

– Her er det noen som ikke forteller sannheten.

Desember er det store bulkemåneden i Norge. Kombinasjonen lite dagslys, ofte glatte og isete veier og i tillegg juleinnspurt, merkes godt på skadestatistikken hos forsikringsselskapene.

I desember i år er det ventet at vi krasjer og bulker biler for 750 millioner kroner her til lands.

Og det trenger ikke være snakk om store skader før det blir dyrt. Nesten 16 prosent av oss har opplevd at bilen er blitt skadet på en parkeringsplass. Det interessante her er at kun noen få innrømmer å selv ha bulket borti en annen bil.

– Noen må stå bak bulkene, så her er det noen som ikke forteller hele sannheten, sier Andrea Lervik Lystad i Codan Forsikring.

Sittende igjen med regningen

Hvert år blir over 60.000 personbiler påkjørt mens de står parkert. I fjor betalte forsikringsselskapene ut over 600 millioner kroner i erstatning for slike skader, viser tall fra Finans Norge.

– I mange av tilfellene stikker den som forårsaker bulken av, uten å legge igjen kontaktinformasjon. Da blir bileieren selv sittende igjen med regningen og må betale selv eller ta det på egen forsikring, sier Lystad.

Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt både hvor mange nordmenn som har opplevd at bilen er blitt skadet på en parkeringsplass, og hvor mange som selv har skrapet eller bulket borti en bil på en parkeringsplass.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

Nei, bilen din står ikke nødvendigvis trygt på parkringsplassen...
Nei, bilen din står ikke nødvendigvis trygt på parkringsplassen...

Vil bagatellisere det

Mens 16 prosent svarer at bilen deres har blitt skadet, er det kun to prosent som svarer at de selv har skrapet eller bulket borti en bil.

– Noen har kanskje ikke vært klar over at de har bulket borti en annen bil. Men det er antakelig også flere som ikke ønsker å innrømme at de har bulket borti en annen bil, selv ikke i en anonym undersøkelse, sier Lervik Lystad.

Ifølge en atferdsforsker er det ikke alltid samsvar mellom hva folk sier at de gjør og det de faktisk gjør. Vi mennesker har en tendens til å overrapportere det vi opplever som positivt og underrapportere det vi opplever som negativt.

– Ofte handler det om å gjenopprette en indre balanse. Hvis noen bare så vidt har bulket borti en annen bil, vil de kanskje bagatellisere overfor seg selv. De vet at de har gjort noe dumt og synes det er ubehagelig. For å få «fred i sjelen» har vi en tendens til å rasjonalisere ved å for eksempel tenke at bulken var så liten at det ikke teller som en bulk, sier professor Ingunn Sandaker ved institutt for atferdsvitenskap på OsloMet.

Dette er en av de skumleste bruktbil-fellene

Hvordan og hvor du parkerer kan også ha mye å si for risikoen for parkeringsskader.
Hvordan og hvor du parkerer kan også ha mye å si for risikoen for parkeringsskader.

Skadene blir dyrere

Erstatningsbeløpene etter påkjørsler på parkerte personbiler økte fra 500 millioner kroner i 2016, til 600 millioner kroner i 2018, en økning på 20 prosent, viser tall fra Finans Norge.

I samme periode økte antall skader på parkerte personbiler med 2.400 skader, en økning på rundt 4 prosent.

– Når erstatningsbeløpene har økt så mye, skyldes det trolig at flere nye biler er blitt skadet. Nye biler repareres i større grad enn gamle og det kan koste mer å få disse reparert. Bilene har også gjennom årene blitt bredere, slik at det også skal mindre til før man bulker borti noe i trange parkeringshus, sier Andrea Lervik Lystad i Codan Forsikring.

De ringer fra bensinstasjonen – for å få veihjelp

Overvåkningskamera

Her spiller det også inn at bilene de siste årene har blitt mer avanserte, og har fått mye nytt utstyr. Sensorer, radarer og kameraer er gjerne plassert i fronten og hekken. Der er de også fort utsatt for skader. Og da går tusenlappene fort.

– For å unngå å bulke inn i andre biler bør du rygge inn, særlig på trange parkeringsplasser, slik at du får bedre oversikt. For å unngå å få egen bil bulket, bør du unngå å parkere ved siden av biler med mange bulker, og store biler som trenger stor plass for å komme seg ut. Hvis det er mulig, bør du parkere i parkeringshus med overvåkningskamera. Da er det mindre sannsynlig at noen vil prøve å stikke av etter å ha bulket bilen din, råder Lervik Lystad.

LES MER: Nytt utstyr kan doble verksted-regningen din

Se video: Noen kan virkelig ikke parkere...