Ikke fornøyd med el-bilene

Det viser ny, norsk brukerrapport.

 
Det er langt fram før elbilene kan bli et skikkelig alternativ, særlig om vinteren, viser en ny forskningsrapport. (Foto: ANB / arkiv)
Det er langt fram før elbilene kan bli et skikkelig alternativ, særlig om vinteren, viser en ny forskningsrapport. (Foto: ANB / arkiv)

Elbil-produsentene har fortsatt problemer å løse før brukerne blir tilfreds med bilene.

Det gjelder ikke minst i et vinterland som Norge, skriver siste.no

Varmesystemet er ikke godt nok, det er for stort behov for service og det finnes for få ladestasjoner.

Dette viser forsknings- og utviklingsprosjektet «Klar for elbil?», skriver Forskning.no.

Oppvarming og service

Bedriftene som har deltatt i prosjektet, brukte elbiler gjennom vinteren 2010, og en delrapport konkluderer med at forventningene ikke ble oppfylt.

De to viktigste innvendingene, er problemer med oppvarming, som oppleves som dårlig, og behovet for service, som er for stort.

Mangel på ladestasjoner oppleves som et stort problem for bruekre av elbiler (Foto: ANB / arkiv)
Mangel på ladestasjoner oppleves som et stort problem for bruekre av elbiler (Foto: ANB / arkiv)

Rapporten er utarbeidet av Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø.

Scorer lavt

– Spørsmål om elbilen bør ha bedre sikkerhet og bedre vinteregenskaper enn konvensjonelle biler, blir i utgangspunktet ikke oppfattet som viktig.

Vinteregenskapene scorer likevel svært lavt på det såkalte tilfredshetsbarometeret, sier seniorforsker Terje A. Mathisen ved senteret.

Ulike forventninger

Både bedriftslederne og de som bruker bilene til daglig har fortalt hva de mener er viktig ved bruk av elbil:

At opplading fungerer ok er – kanskje ikke så overraskende – viktigst av alt.

– Miljøvennlighet og det å ha behagelig temperatur om vinteren, beskrives også som temmelig viktig. At elbil er enkel og billig å parkere er en annen viktig faktor, sier Mathisen.

Økonomi og miljø

Brukerne vurderer det som viktigere at elbilen er økonomisk lønnsom for bedriften enn det lederne gjør.

I rapporten antydes det at dette kan ha sammenheng med at ledelsen er mer oppmerksom på elbilens forholdsvis høye anskaffelsespris.

Brukerne av elbilene er, for sin egen del, mest tilfreds med at elbilen er miljøvennlig i bruk, enkel – og gratis – å parkere, har lavt støynivå og gir bedriften et godt/bedre omdømme.

Les mer her