I uke 50 er risikoen for å bli stanset for promillekontroll tradisjonelt ekstra stor. Men i år må politiet tenke annerledes. Foto: NTB Scanpix
I uke 50 er risikoen for å bli stanset for promillekontroll tradisjonelt ekstra stor. Men i år må politiet tenke annerledes. Foto: NTB Scanpix

I år må politiet tenke nytt i julebordstiden

UP kontrollerer vanligvis opp mot 35.000 bilførere i aksjonsuke før jul.

I uke 50 gjennomfører UP og politidistriktene hvert år en spesiell aksjonsuke mot ruspåvirket kjøring. Dette er en internasjonal aksjon som gjøres samtidig i en rekke europeiske land, og er ett av flere grep for å få ned andelen av ruspåvirket kjøring.

– I år har vi en spesiell kontrollinnsats for å forebygge og avdekke mistanker om ruspåvirket kjøring, og målet er å bidra til reduksjon av antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Han understreker at årets aksjonsuke blir noe spesiell, og preget av det høye smittenivået i samfunnet.

Mer visuell tilnærming

– Som tidligere jakter vi på rus bak rattet, men det er klart at med den høye smittesituasjonen vi nå har, må vi være litt forsiktige med rustestingen. Kontrollene vil bli utført i henhold til nasjonale smitteverntiltak, og vi vil nok ikke gjennomføre den samme massive rustestingen med ekstra omfattende kontroller som vi vanligvis har hatt.

– Situasjonen er som den er, og det betyr at vi må ha en noe mer visuell tilnærming, sier UP-sjefen til Broom.

Han oppfordrer bilistene til å være selvkritiske.

– Kontrollene vil bli gjennomført i henhold til nasjonale smitteverntiltak, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen
– Kontrollene vil bli gjennomført i henhold til nasjonale smitteverntiltak, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Ikke mest ruskjøring i førjulstiden

– Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke, så skal du i hvert fall ikke kjøre, fastslår han.

– Julebord, og etterdønningene av dem, har spilt en rolle under tidligere års aksjoner. Dette blir vel annerledes i år, med det meste av slike tilstelninger avlyst?

– Ja, julebordfenomenet blir nok begrenset. Et poeng her, er at det selv i et normalår ikke er i førjulstiden vi kniper flest ruskjørere. Det er og blir sommeren som er høysesong for dette. Antall avdekte forhold av ruspåvirket kjøring ligger normalt mellom 700 og 900 saker månedlig. Flest tilfeller er det på forsommeren, i mai og juni, mens det er færrest tilfeller i vintermånedene. Vi ser derfor ikke noen økning av slike anmeldelser i julebordsesongen, sier UP-sjefen.

En av tre setter seg bak rattet uten å vite om de er edru

177 anmeldt i uke 50 i fjor

I løpet av aksjonsuken har antall kontrollerte førere de senere årene stort sett ligget godt opp mot 35.000, og antall anmeldelser har vært tresifret, med god margin.

Her er tallene for perioden 2016 til og med 2019:

Anmeldelser ruspåvirket kjøring:

Uke 50 2019: 177

Uke 50 2018: 202

Uke 50 2017: 187

Uke 50 2016: 189

Kontrollerte førere:

Uke 50 2019: 33.729

Uke 50 2018: 33.118

Uke 50 2017: 34.000

Uke 50 2016: 37.545

900 ganger så stor risiko

Ifølge Politiets Tilstandsanalyse 2021, som er utarbeidet av UP, er «alkoholpåvirkning blant bilførere er en av de enkeltfaktorene som øker risikoen for trafikkulykker mest.

Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er i dag 68 ganger høyere for en promillekjører, enn for en edru fører.

Den største forskjellen i risiko finner man for de unge førerne. Førere i alderen 18-24 år med en blodalkoholkonsentrasjon på mer enn 0,5 promille, har vel 900 ganger så stor risiko for å bli drept som førere i den samme aldersgruppen som har mindre enn 0,5 promille.»

Trodde han var edru - ble stoppet med 2,51 promille

Video: Kjøre bil "dagen derpå"? Slik kan det føles