- Hybridbiler har lite for seg

Les hva miljøbileksperten mener om fremtiden.

Miljøbilekspert
Miljøbilekspert

- Toyota Prius i sin nåverende form føler jeg har lite for seg. Den er dyr, og må frakte med seg tunge batterier for en forholdsvis liten gevinst. Prius vil ikke bli et skikkelig bra konsept før den kommer i Plug-In-versjon, men dette ser ut til å drøye. Toyota må passe seg for å ikke komme på etterskudd i miljøbilkampen.

Dr. Bernard Fleet er kanadisk, men jobber verden rundt med å gi kvalifiserte råd rundt miljøteknologi, og spesielt miljøbiler.

- Hybridløsningen må bli noe lignende Chevrolet Volt, eller Opel Ampera. Der har du en elektrisk bil, som kan gå over på bensin når batteriene er tomme. Batterikapasiteten på rundt 100 kilometer holder mer enn nok til vanlig bruk. Så har man en bensinmotor som produserer strøm til de gangene man må kjøre lenger. Det som skiller denne bilen fra dagens hybridbiler er at det er elmotoren som driver bilen uansett, og dette er nok den beste løsningen.

Opel Ampera, GM sin store miljøsatsing. Kanadensisk miljøekspert mener dette er den beste veien å gå.
Opel Ampera, GM sin store miljøsatsing. Kanadensisk miljøekspert mener dette er den beste veien å gå.

Dette er SUV-ene du absolutt IKKE bør kjøpe!

Batterier er dyrt

- Når det gjelder batteriteknologi er Lithium Ion den eneste veien å gå. Disse batteriene er halvparten så store og tunge som Nikkel-Cadmium-batteriene med samme effekt. Problemet med batterier er at de er dyre å produsere. Prisene vil selvfølgelig gå ned ved at det blir økt produksjon, men de kommer allikevel til å forbli kostbare. Dette betyr at produsentene må finne ut det riktigste kompromisset mellom kostnad og rekkevidde. Det er ikke noen vits i å ha en EL-bil som kan kjøre i 400 kilometer, hvis den koster mer enn det folk har råd til å betale.

- Men det er utfordringer med Lithium Ion også. Råstoffet som er billigst å omdanne, kan kun tas ut noen steder i verden. Selv om det ser ut som om vi har enorme reserver, så vil dette bety at prisen fortsatt vil være høy. I tillegg eldes batteriene fra den dagen de blir produsert, så vi må ha infrastrukturen klar for å ta hånd om gamle batterier.

Hydrogen er dyrt og vanskelig

- Hydrogen har store utfordringer rent logistikkmessig, sier Fleet.

- Det å bygge fyllestasjoner til et helt nytt drivstoff er kostbart. Transporten likeså. Spesielt mange utfordringer er det med flytende hydrogen, men enklere med komprimert. Men der kommer brenselscelleproblematikken inn.

- De fleste biler som går på hydrogen bruker brenselcelle. Her er det enorme utfordringer når det gjelder holdbarhet, og jeg ser ikke noen snarlig løsning på dette. Bedre er det da med prosjekter som utnytter eksisterende motorteknologi, som Mazda, da dette er enklere å få satt i produksjon.

- En EL-bil med utvidet rekkevidde ved hjelp av en type forbrenningsmotor, virker for meg å være den beste løsningen. Det beste målet er ikke nødvendigvis "null utslipp hele tiden", men "nesten null utslipp nesten hele tiden".

Les her om den gjerrige svensken som gikk på kjempesmellen!