Svært mange av oss glemmer å ta EU-kontrollen innen fristen, det gjør at Statens vegvesen årlig må sende ut rundt 500.000 purringer, som den over.
Svært mange av oss glemmer å ta EU-kontrollen innen fristen, det gjør at Statens vegvesen årlig må sende ut rundt 500.000 purringer, som den over.

Hvis dette brevet kommer, har du dårlig tid

Over en halv million nordmenn får det – hvert år.

Hvert år gjennomføres det over to millioner EU-kontroller på bil i Norge.

EU-kontrollen (eller periodisk kjøretøykontroll som er det formelt riktige navnet) ble innført for å luke ut trafikkfarlige kjøretøy.

Her sjekker man en rekke punkter som har med sikkerhet og miljø å gjøre. For eksempel rust, avgassutslipp, støy – og bremsevirkning på ruller.

Generelt er regelen at personbiler skal inn til kontroll hver annet år, første gang i fjerde kalenderår etter førstegangsregistrering.

En halv million purringer

Tidligere fikk bileierne brev i posten, med varsel om at bilen snart måtte til kontroll. Men den ordningen ble avviklet tilbake i 2009. Nå er det bileiers ansvar å selv å passe på og følge opp. Det blir ikke alltid gjort.

– Nei, vi sender årlig ut over en halv million purringer, til bileiere som av en eller annen grunn ikke har hatt bilen til kontroll innen fristen. Tallet er relativt stabilt. De siste årene har det variert fra 511.000 i 2015, til 548.000 i "toppåret" 2013, forteller Simen Narjord som jobber med kommunikasjon i Statens vegvesen.

EU-godkjent bil til bare 10.000 kroner? Jo, det er mulig!

Begjæring om avskilting

Dette brevet sendes ut en måned etter at den opprinnelige fristen har gått ut. Og nå begynner det å haste.

Ny frist til å få gjennomført kontrollen er da ut inneværende måned.

– Etter dette blir det ikke sendt ut flere påminnelser. Hvis bilen ikke er godkjent innen den nye fristen, blir det automatisk sendt begjæring om avskilting, forteller Narjord.

Morten Rømme ved Statens vegvesens teststasjon i Molde sjekker lys og bremser. EU-kontrollen er viktig for å få luket ut trafikkfarlige kjøretøyer. Foto: Scanpix
Morten Rømme ved Statens vegvesens teststasjon i Molde sjekker lys og bremser. EU-kontrollen er viktig for å få luket ut trafikkfarlige kjøretøyer. Foto: Scanpix

Her kan du sjekke når bilen skal til kontroll, på Vegvesenets nettsider

Scanner alle skiltene

– Skjer det med mange?

– Også dette tallet må kunne sies å være stabilt. Det ligger rundt 200.000 årlig. Slik blir det også etter alt å dømme også i år. Til og med juni i år, var antallet avskiltingsbegæringer nemlig på 104.975, forteller Simen Narjord.

Avskiltingsbegjæring betyr i praksis at bilen kan bli avskiltet når som helst. Risikoen for at det kan skje har også økt betraktelig de siste årene. Ute på kontroller bruker både vegvesenet, politiet og tolletaten nå scannere som automatisk sjekker registreringsnumre på bilene som passerer, opp mot den sentrale databasen. Hvis det her er registrert avskiltingsbegjæring, er det bare å vinke inn bilen og ta skiltene.

Nytt system neste år

PS: Fra februar 2019 blir det nye regler i forhold til når bilen skal inn på kontroll. Det siste sifferet i registreringsnummeret har så langt gitt en viktig påminnelse om hvor når bilen skal inn til EU-kontroll. Har du 5 som siste tall, skal for eksempel bilen på EU-kontroll i mai. Men det blir det altså slutt på.

Nå vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangs registrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret . For de fleste betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil, så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Den fristen du har i dag gjelder til det gjennomføres en ny kontroll, og neste kontroll blir da to år etter dette igjen.

Skulle spare penger på EU-kontrollen, det gikk ikke helt etter planen...

Se video: En av disse bilene vil du helst ikke sitte i