Hvis bilen selges «som den er» – da skal du være på vakt

Noen ting kan ikke selger fraskrive seg ansvar for.

Det er ikke sjelden selgere skriver at en bil 'selges som den er'. Men det betyr ikke at vedkommende kan fraskrive seg alt ansvar. Illustrasjonsfoto.
Det er ikke sjelden selgere skriver at en bil "selges som den er". Men det betyr ikke at vedkommende kan fraskrive seg alt ansvar. Illustrasjonsfoto.

Å kjøpe eller selge bruktbil kan by på mange utfordringer. For selgerne vil det ofte være en bekymring rundt at kjøper kan komme tilbake etter en viss tid, og være misfornøyd eller i verste fall ønske å heve kjøpet.

Mange selger derfor bilen «som den er», for å unngå klager. Men du kan ikke løpe fra ansvaret dersom du vet det er feil på bilen, påpeker KNA og Forbrukerrådet.

– Mange er ikke klar over at selgeren har plikt til å opplyse om feil og mangler ved bilen, på tross av at den selges «som den er». Oppdager kjøperen feil som selgeren ikke har opplyst om, gjelder reklamasjonsretten likevel i to år, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

På klagetoppen

Hvert år skifter i underkant av 500.000 norske bruktbiler eier. I de fleste tilfellene går det greit.

Likevel har bruktbil lenge vært på klagetoppen hos Forbrukerrådet. I 2018 ga de individuell veiledning i nesten 8.900 bruktbilsaker, mens de i tillegg meklet i 2200 tvistesaker om bruktbil.

– Bruktbil ligger på toppen av statistikken for både veiledning og mekling hos Forbrukerrådet. I 2018 handlet en fjerdedel av tvistesakene som ble meklet i Forbrukerrådet om kjøp av bil. Det er mye klager på bruktbil, sammenliknet med andre markeder, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Bilkjøp uten å tape penger? Klart det er mulig!

Selger har plikter

Det er fullt lovlig å selge en bil «som den er». Dette kan også uttrykkes: «som forevist», «uten ansvar for mulige feil eller mangler» eller «uten garanti». Da er det kun virkelig omfattende avvik fra forventbar stand kjøper kan klage på.

– Selgeren kan for eksempel ikke unnlate å opplyse om at bilens kilometerstand er feil hvis han vet dette, ei heller kan han unnlate å opplyse om at bilen har vært utsatt for kollisjonsskade eller har periodiske elektriske feil, sier Skiaker, i en pressemelding.

Selger har plikt til å opplyse om forhold han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Fikk sjokk-beskjed: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt

Må redusere prisen

– «Som den er»-forbeholdet har ingen effekt dersom selgeren har vært uærlig i korrespondansen med kjøperen, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Utover det, kan en privatselger fraskrive seg det meste av ansvaret gjennom en god kontrakt.

– Selger må likevel være klar over at han sannsynligvis må redusere prisen betraktelig, dersom han ønsker en klausul om ansvarsfrihet. Det beste er å selge bil med tilstandsrapport, samt gi god og korrekt informasjon om bilen. Da minimeres risikoen for at kjøperen kommer tilbake med en klage, sier Iversen.

Årlig omsettes det rundt 500.000 bruktbiler i Norge, dette er altså et betydelig marked.
Årlig omsettes det rundt 500.000 bruktbiler i Norge, dette er altså et betydelig marked.

Brev med svarfrist

Dersom du oppdager skjulte feil på bilen du har kjøpt, er det viktig å opptre korrekt.

– Kontakt et verksted og få dokumentert manglene selgeren ikke har opplyst om på kjøretøyet, samt hva det vil koste å rette disse. Dersom manglene var der da du kjøpte, har du en god sak og kan reklamere, sier Skiaker.

Dersom selgeren avviser klagen, bør du sende et brev med svarfrist der du krever at selger retter feilen eller dekker utgiftene ved reparasjon. Hvis det ikke går, eller dersom feilen er så alvorlig at det ikke er fornuftig, kan du kreve prisavslag eller pengene tilbake.

Bruke advokat

– Skjer det fortsatt ikke noe, kan du kontakte Forbrukerrådet eller bilklubben du er medlem i for å få videre hjelp, sier Skiaker.

Mekling hos Forbrukerrådet er kostnadsfritt. Bilklubbene kan bidra med rådgivning og juridisk bistand.

– Dersom selgeren mottar brev fra en advokat, skjønner han ofte at det er alvor, og saken løser seg ofte raskere, avslutter Skiaker i KNA.

Les også: – Vi sliter med å skaffe nok dieselbiler

Se video: Klart du kan gjøre bruktbilkupp!