Høyesterett: Dette er grensen for kjøring i narkorus

For lav, mener foreningen Tryggere Ruspolitikk.

RUSKONTROLL: De fleste vet at alkoholpromille på 2,2 betyr forbud mot kjøring. Men hvor går grensen med cannabis?
RUSKONTROLL: De fleste vet at alkoholpromille på 2,2 betyr forbud mot kjøring. Men hvor går grensen med cannabis?

Grensen for hva som regnes som påvirket kjøring etter bruk av cannabis er lovlig, slår Høyesterett fast i en dom.

Høyesterett behandlet anken fra en kvinne i 40-årene som først ble frifunnet i tingretten og deretter dømt i lagmannsretten. Hun ble kjent skyldig for to ganger å ha kjørt bil i påvirket tilstand etter å ha brukt cannabis.

Mener grensen er for lav

Det er konsentrasjon i blodet av THC, virkestoffet i cannabis, som avgjør om man regnes som påvirket av cannabis. Grensen er satt til 0,004 mikromol THC per liter blod, noe som skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener grensen er satt så lavt at hundrevis kan ha blitt dømt for ruskjøring selv om de hadde vært edru i flere dager da de satte seg bak rattet.

Spørsmålet for Høyesterett var om denne grensa har hjemmel i lov og er gyldig.

Nå får politiet hjelp til å stoppe ruskjørere

SJEKK: 0,004 mikromol THC per liter blod tilsvarer en alkoholpromille på 0,2. Foto: NTB
SJEKK: 0,004 mikromol THC per liter blod tilsvarer en alkoholpromille på 0,2. Foto: NTB

Høyesterett: – Innenfor retningslinjene

Høyesterett la til grunn at lovens ordlyd ikke gir begrensninger for hvor grensen kan settes.

Ut fra forarbeidene til loven var det et hensyn å unngå å ramme små restkonsentrasjoner som ikke lenger gir påvirkning, men det primære siktemålet var å ramme alle tilfeller som kan gi påvirkning for å ivareta nulltoleranseprinsippet.

Grensrn ligger derfor innenfor de retningslinjene som forarbeidene gir uttrykk for, slår Høyesterett fast. Lagmannsrettens dom mot kvinnen blir dermed stående.

Høyesterett skriver i dommen at hvor den nøyaktige grensrn skal settes, beror på et faglig og politisk skjønn som domstolene ikke kan overprøve.

En av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille

Fikk du med deg denne?