Hit kan du ikke kjøre med den gamle dieselbilen din

Europa får stadig flere miljøsoner.

Dette er et vanlig trafikkbilde i mange store byer. Her fra Tyskland. Foto: istock/Canetti
Dette er et vanlig trafikkbilde i mange store byer. Her fra Tyskland. Foto: istock/Canetti

Helseskadelige avgassutslipp, partikler og svevestøv fra biltrafikken har ført til innføring av restriksjoner mot kjøring i stadig flere byer og områder i Europa. Spesielt gjelder dette eldre dieselmodeller, som har høye utslipp av NOx – nitrogenoksider.

EU kom med et direktiv om luftkvalitet i 2008 som et verktøy mot helsefarene ved partikkelutslipp og nitrogenoksider. Dette direktivet har senere resultert i nasjonale lover og regler både regionalt og nasjonalt i EU-landene – og for lokale trafikkbegrensninger i byer og andre særlig belastede områder.

Spesielt for modeller eldre enn Euro 4 begynner det å bli mange begrensninger på hvor man kan kjøre. På Green-Zones kan man finne full oversikt over hvilke miljøsoner som nå finnes langs europeiske veier, hvilke unntak som gjelder, og hvilke oblater som kreves for passering i de forskjellige sonene.

Skyhøye bøter

Euro 1 – Euro 6 er betegnelsen på utslippskravene til nye biler som selges i EU/EØS-området. Euro1 kom i 1992, Euro 2 i 1996, Euro 3 i 2000, Euro 4 i 2005, Euro 5 i 2009, og Euro 6 – som fortsatt gjelder – ble innført i 2014. Senere er kravene her blitt ytterligere skjerpet.

Kjører man inn i slike miljøsoner uten å ha gyldig oblat for innpassering, vil man risikere til dels svært høye bøter. Her er noen eksempler:

Tyskland (Umwelt-Plakette) 80,00 – 108,50 euro

Tsjekkia (Registration Prague) 100,00 euro

Frankrike (Crit-‘Air Vignette) 68,00 – 375,00 euro

Danmark (EcoSticker) 20.000 danske kroner (2.700,00 euro)

Østerrike (Umwelt-Pickerl) 80,00 – 2.180,00 euro

Nå skal Stockholm stenge dieselbilene ute

London blant de eldste

Lenge før EU kom med sitt direktiv, var svenskene først ute med miljøsone i Stockholm. Den ble etablert 18.juni 1995, og omfatter nå hele Stockholm sentrum. Her får ikke busser og lastebiler med Euro 0 – Euro 4 motorer kjøre i det hele tatt. Brudd på forbudet straffes med bot på 100 euro. Personbiler omfattes foreløpig ikke av kjøreforbudet i Stockholm sentrum.

I januar 2008 ble de første miljøsonene innført i Tyskland – i Berlin, Køln og Hannover. Kjøring var mulig med rødt miljøoblat. I Nederland kom de første miljøsonene et halvt år tidligere, men uten oblat-plikt.

Blant de eldste miljøsonene i Europa finner vi også lavutslippssonen (LEZ) i London. Her må alle typer kjøretøy være registrert før innkjøring, og man må gjennom en ganske kompleks registreringsprosess for alle typer kjøretøy for å unngå bøter på opptil 1.150 euro. Unntatt fra dette er veteranbiler eldre enn 40 år, gravemaskiner og mobilkraner.

Med appen fra green-zones.eu (gratis) får du full oversikt over Europas miljøsoner.
Med appen fra green-zones.eu (gratis) får du full oversikt over Europas miljøsoner.

Her er miljøsonene

Hittil er det innført 162 miljøsoner i Europa. Slik fordeler disse seg:

Tyskland 58:

De første miljøsonene i Tyskland kom 1. mars 2007 for å redusere partikkelforurensning i byer og tettsteder. Fra 2018 er det kommet både permanente og midlertidige nye restriksjoner for dieselbiler for å redusere økende forurensning av nitrogenoksider.

Kjøring i miljøsonene er generelt bare tillatt med grønt miljøoblat, som gjelder kjøretøy som tilfredsstiller Euro 4 eller nyere. Flest miljøsoner er det i Ruhr-området og i og omkring Frankfurt.

Frankrike 28:

Siden 2016 er det kommet flere og flere forskjellige typer miljøsoner i Frankrike. Disse lavutslippssonene kan grovt deles inn i permanente og midlertidige soner. Soner med permanente trafikkrestriksjoner kalles ZCR-soner (Zones à Circulation Restreinte). I disse sonene må man regne med ytterligere trafikkrestriksjoner i årene som kommer.

Fra 2020 vil flere og flere av disse sonene bli omdøpt til ZFE-soner (Zone à Faibles Émissions). Arealene vil bli utvidet og ytterligere trafikkrestriksjoner må påregnes.

I midlertidige soner, såkalte ZPA (Zones de Protection de l’Air), innføres restriksjoner under spesielle værforhold. Væravhengige ZPA-soner er etablert i byer og byområder, men også i mer landlige strøk der luftforurensningen er spesielt høy.

Disse bilene er miljøverstinger

Ungarn 17:

Ungarn har hatt miljøsoner siden 2008, og disse er hovedsakelig samlet i hovedstaden Budapest. Det er permanente trafikkrestriksjoner for forskjellige typer lastebiler. Disse kan være noe forskjellige fra område til område i byen. Ved spesielt høy luftforurensning er det kjøreforbud for alle typer kjøretøy i hele byen.

Nederland 15:

I Nederland er det 15 miljøsoner, hovedsakelig sør i landet. Disse er etablert i perioden 2007 – 2019.

Storbritannia 8:

Storbritannia har fått 8 miljøsoner fra 2008 til 2019. Tre av disse regulerer adkomsten til London for mange kjøretøytyper. Øvrige soner finnes i Brighton, Glasgow, Norwich, Nottingham og Oxford.

Sverige 8:

De 8 miljøsonene i Sverige finnes hovedsakelig sør i landet, og er etablert i perioden fra 1995 til 2019. I tillegg til Stockholm, som kom først, er det miljøsoner i Gøteborg, Helsingborg, Lund, Malmø, Mølndal, Umeå og Uppsala.

Østerrike 6:

Hittil er det innført miljøsoner i seks av Østerrikes ni delstater – i Burgenland, Lower Austria, Upper Austria, Styria, Tirol og Vienna. Innføringen av miljøsoner har ført til reduserte utslipp av både NOx og partikler.

Danmark 4:

Danske miljøsoner for lastebiler og busser kom 1. november 2011. Det er i dag miljøsoner i de fire største byene – København, Århus, Odense og Ålborg.

Spania 4:

Både i lavutslipps- og nullutslippssoner har elbiler og hybrider store fordeler. Tre av sonene er i og omkring Madrid, den fjerde i Barcelona sentrum.

Belgia 3:

Miljøsonene i Belgia er lavutslippssoner, og er å finne i Antwerpen, Brussel, Ghent, Mechelen og Willebroek.

Hellas 2:

I Aten finnes både permanente og midlertidige miljøsoner. Kjøretøy med totalvekt over 2,2 tonn har generelt ikke adgang til disse sonene, unntatt 10 uker om sommeren.

Norge 2:

I Oslo og Bergen aktiveres midlertidige miljøsoner i perioder med særlig dårlig luftkvalitet.

Portugal 2:

I Lisboa er det etablert permanente miljøsoner. Kl. 07.00- 09.00 mandag til lørdag er det begrenset adgang til forskjellige bydeler for forskjellige typer kjøretøy.

Tsjekkia 2:

Miljøsonene Praha 1 og Praha 2 ble etablert i 1999 og 2006, og dekker stort sett hele Praha sentrum. Det er generelt kjøreforbud for Euro 3 og eldre lastebiler og busser. For busser og lastebiler Euro 4 – Euro 6 er det bare tillatt kjøring med forhåndsregistrering (senest 4 uker før kjøring).

Finland 1:

Finlands eneste miljøsone finnes i hovedstaden Helsingfors, og ble etablert i 2010. Kjøreforbud omfatter blant annet lastebiler med lengde over 12 meter.

Slik blir dieselbilen mye mer miljøvennlig

Se video: Her er det veldig klar tale om diesel!