Her var veldig mye galt – på én gang

Sjåføren ble anmeldt – så anmeldt igjen.

Dette vogntoget hadde både overlast og for dårlig sikring i tillegg til at førerens førerett for denne type vogntog var utgått på dato. Foto: Jostein Ruud, Statens Vegvesen/oa.no/Amedia.
Dette vogntoget hadde både overlast og for dårlig sikring i tillegg til at førerens førerett for denne type vogntog var utgått på dato. Foto: Jostein Ruud, Statens Vegvesen/oa.no/Amedia.

Ett vogntog og en sjåfør ble stående igjen etter kontroll på riksveg 4.

Statens Vegvesens inspektører kommer stadig over vogntog og sjåfører som ikke følger regelverket under sine kontroller av trafikken på Riksveg 4. Tirsdagens kontroll var ikke noe unntak i så måte.

Spesielt utmerket ett vogntog seg etter først å ha blitt tatt til side for utvidet kontroll på grunn av at hengeren var for tung. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Først anmeldt

Kontrollen avdekket videre at lasten ikke var forskriftsmessig sikret, og dertil kom det for en dag at sjåførens førerett for denne type vogntog var utgått på dato ved forrige årsskifte. Vedkommende sjåfør var fra Ungarn, mens firmaet han kjørte for var svensk, og bilen norsk.

– Sjåføren ble først anmeldt for dårlig sikring, og da vi fikk se førerkortet ble han anmeldt for manglende førerrett i tillegg, opplyser inspektør Jostein Ruud i Statens Vegvesens seksjon for utekontroll.

Måtte laste om

Den svenske speditøren måtte sende bud til Hadeland for å laste om og erstatte sjåføren, og politiet har registrert navn og nummer på sjåfør og vogntog.

Kontrollen for øvrig avdekket to vogntog som ble ilagt gebyr for å ha utslitte dekk, mens også en annen sjåfør fra det tidligere nevnte svenske speditørfirmaet ble ilagt kjøreforbud inntil lasten var sikret på forskriftsmessig vis.

Du kan lese mer om bil og trafikk på oa.no – her:

Statens vegvesen slo til: 67 sjåfører (!) fikk kjøreforbud