En parkering få kan måle seg mot! Ikke bare er bilen parkert mot kjøreretningen, men den stenger gaten så effektivt at knapt nok en sykkel kan passere! Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune
En parkering få kan måle seg mot! Ikke bare er bilen parkert mot kjøreretningen, men den stenger gaten så effektivt at knapt nok en sykkel kan passere! Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune

Her syntes varebilsjåføren det var greit å parkere...

Betaler du for sent, blir det mye dyrere.

– Slik kan du selvsagt ikke parkere! Riktig nok er dette en liten gatestump med omkjøringsmulighet, men det blir likevel helt feil, sier Arvid Heggestad, avdelingsleder i parkeringsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen.

– Er dette en kandidat til inntauing?

– Ja, men det er noe vi veldig sjelden gjør. Vi prøver alltid først å få kontakt med bileier og få flyttet bilen. Men går ikke det, kan inntauing bli resultatet, sier Heggestad.

– Og da blir det ekstra dyrt?

– Ja, i tillegg til gebyr på 900 kroner, ryker det fort på 2.500 - 3.000 kroner for å få bilen ut igjen. Og blir den stående, er døgnleien for parkering 200 kroner, forteller Heggestad videre.

Totalt kaos

I Norge er det klare regler for hvor det er lov å parkere - og hvor det ikke er lov. Det er flere gode grunner til dette. En av dem er hensynet til trafikksikkerhet, og viktig er også kravet til fremkommelighet. Man må ikke parkere slik at bilen står til hinder for øvrig trafikk.

Dersom vi ikke hadde hatt disse reglene, og dyktige parkeringsvakter til å håndheve dem, ville det fort blitt totalt kaos. Det er nok å se på bildene i denne artikkelen, som viser noen eksempler på hvordan enkelte bare setter fra seg bilen akkurat der det passer dem, uten noen tanke på hvem eller hva den kan stå til hinder for!

Hakeslepp!

Skal man først feilparkere, kan det like godt gjøres gjennomført - flere meter ut i krysset! Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune
Skal man først feilparkere, kan det like godt gjøres gjennomført - flere meter ut i krysset! Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune

Det parkeres på fortau, i fotgjengerfelt – og langt ut i kryss. Verst er likevel bilen som er parkert midt i en gatestump som er så smal at en fotgjenger er det største objektet som kan passere uhindret! Parkeringsvakten som kom over akkurat den bilen, fikk nok litt ekstra hakeslepp...

Frem til årsskiftet 2016/2017 var parkering her i landet et villniss av ulike parkeringsselskaper, forskjellige regler og gebyrsatser – og fremgangsmåter for gebyrileggelse som i mange tilfeller var svært diskutable. Dette ble kraftig endret fra 1. januar 2017, da den nye parkeringsforskriften kom. Den krever blant annet at firmaer som skal drive parkeringsvirksomhet må registreres hos Statens vegvesen, og er underlagt strenge regler for blant annet opplæring, publikumskontakt og uniformering.

Nå er det parkering vi klager mest på

900 kroner

Like gebyrsatser ble innført med tre trinn. Rimeligst er det dersom man bare har glemt å trekke lapp på gratisparkering eller har parkert feil på kunde- eller gjesteparkering. Her er prisen 300 kroner.

Standardgebyr er 600 kroner, som dekker normaltilfeller av typen parkering ut over betalt tid. Dyrest er det ved for eksempel parkering i fotgjengerfelt, mindre enn 5 meter fra fotgjengerfelt eller kryss, parkering på fortau og lignende med et gebyr på 900 kroner.

Lastebilen er sjanseløs på å komme forbi den feilparkerte bilen. Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune
Lastebilen er sjanseløs på å komme forbi den feilparkerte bilen. Foto: Bymiljøetaten i Bergen kommune

Unngå gule lapper på frontruta!

Noe som kan ha gått mange hus forbi, er at man bør være svært påpasselig med å betale i tide når man har fått parkeringsgebyr. Er ikke summen betalt innen tre ukers-fristen, øker summen med hele 50 prosent, og det som var irriterende 900 kroner er plutselig blitt til hele 1.350 kroner!

Å klage på gebyret er mulig, og om man ikke får medhold av parkeringsselskapet, kan man klage videre til parkeringsklagenemnda. Uansett er man pliktig til å betale gebyret i tide.

Enklest er det likevel for alle at man følger reglene, og slipper gule lapper på frontruta!

Her snakker vi katastrofal parkering!

Video: Her er superbilen du også kan bruke til hverdags