Her står alle fotoboksene

Denne oversikten sparer deg for bøter og prikker.

Fotobokser på kart illustra
Fotobokser på kart illustra

Vi må bare innse det - fotoboksene, eller ATK (Automatisk trafikkontroll) som det korrekte navnet, har nok kommet for å bli.

Nå har Statens Vegvesen oppdatert fotoboks-listene sine, og vi har fått tilgang på de detaljerte listene på hvor, og på hvilke veistrekninger alle landets 370 fotobokser befinner seg, fordelt på fem regioner.


286 millioner kroner i fjor

Hvert fjerde minutt, hver time, døgnet rundt blir en bilfører tatt for å passere en fotoboks i for høy hastighet viser tallene fra 2009.

Det totale bidraget i statskassa ble på hele 286 millioner kroner, noe som allikevel er en kraftig nedgang fra 2008.


Les også: Slik unngår du fotoboks-bot:


For detaljert informasjon, sjekk linkene under kartet.Kart
Kart

Flere operative bokser samtidig

Fotoboksene er plassert på steder som vurderes som spesielt ulykkesutsatte (de rosa feltene på kartet). Ferdes du mye på disse veistrekningene, bør du uansett være ekstra oppmerksom.

Det finnes ingen planer om å sette opp flere fotobokser i nærmeste framtid. Men overgangen fra analoge til digitale kameraer gjør det enklere å ha flere bokser operative samtidig, får vi opplyst fra Politidirektoratet.


Region sør:

Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud

Region øst:

Gudbrandsdalen,Østerdalen,Romerike, Stor-Oslo, Vestoppland, Østfold

Region vest:

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

Region midt:

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Region nord:

Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Midtre Troms, Nord-Troms / Vest FinnmarkDet er Statens Vegvesen som sørger for oppsett og drift, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.Dette er bøtesatsene:


Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

1-5 km/t: 600,-

6-10 km/t: 1600,-

11-15 km/t: 2900,-

16-20 km/t: 4200,-

21-25 km/t: 6500,-

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere

1-5 km/t: 600,-

6-10 km/t: 1600,-

11-15 km/t: 2600,-

16-20 km/t: 3600,-

21-25 km/t: 4900,-

25-30 km/t: 6500,-

31-35 km/t: 7800

LES OGSÅ: Når forsvinner prikkene i førerkortet mitt?