Her slukkes FM-nettet først: Mange steder mangler dekning

Over 1.000 NAF-medlemmer sjekker hvor DAB-radio fungerer.

NAF og over 100 medlemmer har sammen kartlagt hvordan dekningen er i Nordland, det første fylket som skal over fra FM-radio til DAB +. Det viser at det er ganske store områder som fortsatt mangler dekningen.
NAF og over 100 medlemmer har sammen kartlagt hvordan dekningen er i Nordland, det første fylket som skal over fra FM-radio til DAB +. Det viser at det er ganske store områder som fortsatt mangler dekningen.

I januar braker det løs. Med mindre noe dramatisk skulle skje på oppløpssiden, vil FM-nettet i Norge i stor grad slukkes i løpet av 2017. Riktignok har enkelte krefter, med Senterpartiet i spissen, bedt om å utsette overgangen, men så langt er det lite som tyder på at de får gjennomslag.

Skal du høre på noen av de store radiokanalene, må du da ha DAB+-radio. Det vil kun være noen lokalradio-stasjoner igjen på FM-nettet etter omleggingen.

Avgjørelsen om å gå over til DAB+ har vært kontroversiell. Fortsatt er mange uenige i at dette er riktig vei å gå, men nå er det lite som tyder på at det skal skje en snuoperasjon.

Mange er spent på hvordan dekningen blir med DAB+-radio. Stadig flere steder, tunneler og veistrekninger får inn signaler. Men mange steder er det fortsatt dødt.

Denne vil mange få bruk for i 2017

Voldsom respons

Dette viser også en undersøkelse gjort av NAF og over 100 av deres medlemmer i Nordland, det første fylket som går over fra FM til DAB.

– Vi har bedt medlemme over hele landet være med på en dugnad for å sjekke ut hvor det er dekning. Responsen har vært overraskende høy. Over 1.000 medlemmer har meldt seg på kort tid. Av disse er altså rundt 100 lokalisert i Nordland, og det er dette fylket vi har kartlagt først, forteller Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

DAB-problemer i bilen? Det kan være din feil

Best langs E6

NAF selv har også gjort egne tester, som samsvarer bra med det resultatet medlemmene har fått.

– Det er åpenbart at dekningen er best langs E6. Med unntak av en del tunneller. Forøvrig er de store byene og tettstedene godt dekket. Men jo lenger fra et sentralt sted en kommer, dess dårligere er dekningen, forteller Sødal.

Denne lille boksen kan løse radio-problemet i bilen

Mange er spente

Resultatet av undersøkelsene, både NAFs egne og de gjort av medlemmene, vil bli sendt til NRK.

– Målet vårt er å gi dem et best mulig utgangspunkt for å ta tak i dette, for å kunne bedre dekningen der den er dårlig. Våre medlemmer har vært veldig nøyaktige med sine målinger med tanke på stedsbeskrivelse. Det er bra. Men noen vitenskapelig undersøkelse er det jo ikke. Her spiller for eksempel hvilken radio eller adapter en har brukt inn på resultatet, understreker Sødal.

Fire av fem bilradioer blir helt ubrukelige

Skal analysere alle fylkene

NAF selv har ingen formening om det er rett eller galt å legge om til DAB. De er første og fremst opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen som har oppstått.

Etterhvert skal også de andre fylkene analyseres på samme måte som en har gjort i Nordland.

De stedene der det avdekkes dårlig dekning, må det eventuelt settes opp flere sendere, om det skal bli en bedring.

– Det er god dekning

Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i DAB Norge, synes det er bra at NAF og deres medlemmer vil kartlegge hvor god dekning det er. Men påpeker at resultatene tidvis kan være litt misvisende.

– Vår erfaring, både fra Nordland der vi har en egen hjelpetjeneste langs veien, og fra publikumstjenesten, er at ny teknologi gir utfordringer i forhold til mottak. Vi ser blant annet at flere mister radiolyd i områder langs kysten fordi de skrur inn på en kanal som ikke sender i det gitte området, sier hun.

99,7 prosent dekning

Hagerup forklarer videre:

– I Nordland vil man for eksempel oppleve at kommersiell radio har dårligere dekning i områdene ut mot kysten og i områder med svært spredt bebyggelse. Akkurat slik er det også på FM.

NRKs DAB-nett har i dag 99,7 prosent befolkningsdekning og dekker langt større områder enn kommersiell radio.

Deres erfaring er også at feilmonterte bilantenner er noe av forklaringen på dårlig mottak.

Snart er det DAB-radio som gjelder – er du klar?