Det kan være fort gjort å gå i lade-fella om man kjører en ladbar hybrid, og ikke en elbil.
Det kan være fort gjort å gå i lade-fella om man kjører en ladbar hybrid, og ikke en elbil.

Her risikerer noen bot – uten å vite det

Begge trenger strøm – bare den ene får lade.

Det siste året har salget av ladbare hybridbiler økt med 250 prosent, mens salget av elektriske biler går noe ned.

Fordelen med ladbare hybrider er åpenbar. Er man flink til å lade og har en del småkjøring, kan bilen kjøres helt elektrisk inntil ca. fem mil for de fleste modellene. Når batteriet går tomt, slår en vanlig forbrenningsmotor inn og man kan kjøre videre så lenge det er drivstoff på tanken.

Det betyr null rekkeviddeangst og langturer, uten ladestopp. Samtidig som man altså ved småkjøring kjører helt utslipps-fritt.

Det er bra for både miljøet og kostnader til drivstoff. Men poenget her er at man må lade oftere enn alminnelige elbiler, som har større batterier og rekkevidde.

Like enkelt som komplisert

Så langt er alt vel. Men når det kommer til dette med ladning av disse ladbare hybridene, kan man møte på utfordringer. Selv om infrastrukturen rundt ladepunkter har vokst kraftig de siste årene.

De ladbare hybridene og elbiler lades fra de samme ladestasjonene. Men her praktiseres det ulike regler fra kommune til kommune. Er du ikke oppmerksom, kan du faktisk få bot uten å vite at du gjør noe galt.

Eget skilt

Årsaken er at ikke alle kommuner definerer en ladbar hybrid som en elbil, selv om den altså kan kjøre helt elektrisk. I alle fall om den blir ladet…

For en parkeringsvakt er det en smal sak å avgjøre hva som er en elbil eller ikke ettersom disse har bokstavene EL eller EK, mens ladbare hybrider følger de alminnelige skiltstandardene til de respektive distriktene.

Om en parkeringsplass er reservert elbil, må bilen ha et skilt med disse bokstavene for å kunne stå der, uten å bli ilagt parkeringsgebyr.

Hvis ladebare hybrider skal få lade uten å risikere parkeringsbot, må det også skiltes med «ladbar motorvogn», i tillegg.

Betalte parkering for ett døgn - fikk bot etter 19 minutter

Trenger nasjonale retningslinjer

I Oslo kan ladbare hybrider lades på offentlig ladeplass, forutsatt at de er tilkoblet og har betalt parkeringsavgift der det er aktuelt.

Tar man samme bilen og kjører fire mil til Drammen, er det annerledes. Der er det ikke lovlig å parkere ladbare hybrider på offentlig ladeplass. Det finnes rett og slett ikke noe ladetilbud for eiere av ladbare hybridbiler.

Det gjør det vanskelig for brukerne, og det er også lett å pådra seg bøter, selv om man handler i god tro.

Samtidig som mye av miljøgevinsten med en ladbar hybrid forsvinner. Poenget med disse bilene er jo nettopp å få ladet dem ofte.

Nå som salget av de ladbare hybridene stadig når nye høyder, er det all grunn til å etterlyse nasjonale retningslinjer her. Også med tanke på at disse bilene faktisk har et større ladebehov enn elbilene.

I mellomtiden oppfordrer vi de aktuelle bileierne til å være oppmerksomme på disse forskjellene.

Les også: Her snakker vi katastrofal parkering!