Her har det gått skrekkelig galt!

Oversettelsen til walisisk ble helt feil. Les hva det står:

Skilt
Skilt

Da dette veiskiltet skulle lages, trengte britiske veimyndigheter en oversettelse fra engelsk til walisisk.

De sendte en mail til sin faste oversetter, og fikk et kjapt svar tilbake.

Saken var biff

Veimyndighetene regnet med at saken var biff, og at teksten "No entry for heavy goods veihcles. residential site only" (ingen adgang for tungtrafikk, kun boligområde) nå hadde sin walisiske oversettelse - men der tok de feil gitt!

Oversetteren var nemlig ikke på jobb da mailen til ham ble sendt. Derfor gikk det ut en automatisk svarmelding. På walisisk lyder skiltet derfor: "Jeg er for øyeblikket ikke på kontoret. Send alt som trengs oversettes."

Det var altså deler av denne svarmeldingen som kom på skiltet. Det er nok best å kunne det språket som skal stå på skiltene mener vi i Broom.

Dette skiltet kostet én mill!

Har du noen morsomme skilt-erfaringer, skriv om dem i kommentarfeltet!