Her har bilen ligget i snart ett år

Kjørte utfor på E6, politiet etterlyser både vitner og eier.

VRAKET: Siste høst kjørte denne uregistrerte bilen utfor E6 over Kvænangsfjellet, og den ligger fortsatt i skråningen ned fra fjellet.  (Foto: Ragnhild Enoksen, nordlys.no/ANB )
VRAKET: Siste høst kjørte denne uregistrerte bilen utfor E6 over Kvænangsfjellet, og den ligger fortsatt i skråningen ned fra fjellet. (Foto: Ragnhild Enoksen, nordlys.no/ANB )

Det var i slutten av september 2011 politiet fikk melding om bilen som lå forlatt i ei skråning, skriver Nordlys.

Politibetjenter til stedet kort tid etter bilen havnet i veiskråningen, og registrerte spor som viste at den hadde vært på tur fra Nordreisa mot Kvænangen da den kjørte utfor og ble liggende på taket.

Uregistrert

- Bilen er merket med prøveskilt som har gått ut, og den regnes derfor for uregistrert. Vi har ikke fått kontakt med eieren, sa politiet, og etterlyste vitner og eier.

Før vinteren satte inn for fullt, forsøkte noen å dekke bilen med presenning der den lå. Men presenningen har vært til liten nytte. Bildører og vinduer har stått åpne, og kjøretøyet ruster og går i oppløsning.

Det siste året har tre andre biler som har kjørt utfor E6 på strekningen Storslett - Alta blitt liggende forlatt i veikanten. Pressekontakt Irene R. Skaue i Statens vegvesen Region nord sier at hun er usikker på hvem som har ansvaret for å fjerne biler som eier og forsikringsselskap ikke tar seg av etter uhell eller trafikkulykke.

Avfall

Rolf Magne Larsen fra Storslett har kjørt forbi det som etter hvert er blitt et bilvrak på Kvænangsfjellet. Han har sett seg lei på det og skriver på Facebook at en uregistrert bil regnes som avfall dersom den blir stående langs veien eller i naturen.

- Når en bli blir stående slik, er det fare for forurensning fra væsker som motorolje og andre kjemikalier. Politiet kan forlange fjerning, men Kvænangen kommune er forurensningsmyndighet, og har et hovedansvar for å ta initiativ i saken, da i samarbeid med politiet og Statens vegvesen, sier Larsen. Han spiller ballen over til Kvænangen kommune ved ordfører Jan Helge Jensen.

- Jeg er klar over at det er litt spesielle omstendigheter rundt denne bilen og utforkjøringen, men kommunen må sørge for at vraket blir fjernet og kreve regress hos eier og sjåføren, mener Larsen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på nordlys.no - her:

LES OGSÅ: Disse millionbilene står forlatt og støver ned