Her er politiets nye våpen

Sjekk hvem de skal luke ut med denne.

Ruskjøring blir et stadig større problem, nå har politiet fått et effektivt hjelpemiddel for å avdekke dette. Illustrasjonsfoto
Ruskjøring blir et stadig større problem, nå har politiet fått et effektivt hjelpemiddel for å avdekke dette. Illustrasjonsfoto

Sammen med høy fart og manglende bruk av sikkerhetsbelte er rus den viktigste årsaken til dødsulykker i Norge.

– Nullvisjonen har som ambisjon at ingen skal dø i trafikken. Det er mange aktører som bidrar til å forebygge ruskjøring, men politiet har et spesielt ansvar gjennom kontrollvirksomheten, påpeker UP-sjef Runar Karlsen.

Alle må blåse

Tall Folkehelseinstituttet og UP har innhentet viser at det gjennomføres 140.000 kjøreturer i rus i Norge. Hver eneste dag! Det bør være tankevekkende.

Les også: Sjekker rus med spytt

Ruskjøring omfatter rus fra alkohol, narkotika og medisiner.

Alle som blir stanset i UP-kontroll skal fra nå av også blåse alkotest.

De fleste tenker nok på alkohol når en snakker om kjøring i rus. Men faktum er at narkotika står for en langt høyere andel. Bare 10 prosent av de 140.000 kjøreturene er promillekjøring. Mens hele 40.000 er sjåfører i narkorus.

Les også: Drivstoffprisene varierer med flere kroner: – Bekymringsfullt

Likevel er det medisiner som står for den klart største andelen. 86.000 av de 140.000 turene er rus som følge av legemidler.

Mer fokus

– Etter at UP tok i bruk et analyseinstrument for spytt, for å avdekke ruspåvirket kjøring med andre stoffer enn alkohol, har vi økt antallet saker med slik ruspåvirkning, sier Karlsen.

Men prikker i førerkortet får du normalt ikke når det påvises kjøring i ruspåvirket stand. Årsaken til det er ganske enkelt at dette er et så alvorlig brudd på vegtrafikkloven at det med unntak av såkalt lav promillegrense, gir grunnlag for tap av førerkort og i visse tilfeller fengselstraff.

Når en person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder.

Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning og trafikkuhell fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

Kjøring med lav promille, som regnes mellom 0,2 og 0,5, gir som regel ikke tap av førerett.

Vegtrafikklovens paragraf 22 og 22a sier litt om kjøring i ruspåvirket tilstand. Selve straffebestemmelsen er gradert etter hvor stor konsetrasjon av ulovlige midler som ble målt.

Flere bil og motorsaker fra tb.no finner du her:

Les også: Her prøver vi ny elbil – tre år før den kommer